VIG zveřejnil konečná čísla za minulý rok, která jsou v souladu s předběžnými výsledky zveřejněnými již v březnu (čistý zisk 288 mil. EUR). Dozorčí rada dále schválila návrh managementu na vyplacení dividendy ze zisku minulého roku ve výši 0,8 EUR na akcii (3,6% hrubý dividendový výnos). Ukazatel kapitálové vybavenosti (Solvency II) dosáhl 195 %, podobně jako o rok dříve (196 %).

Na základě změn v metodologii oceňování aktiv (změna ve výpočtu diskontní sazby) management dále rozhodl o odpisu goodwillu v objemu 90,6 mil. EUR, který se zpětně projevil v číslech za rok 2015. Tento odpis se týká Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Albánie a Kosova.

Z našeho pohledu jsou zveřejněné informace neutrální, odpis goodwillu se týká minulosti a neměl by ovlivnit hospodaření ani výši dividendy v budoucnu.

Zdroj: Atlantik FT