Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), který je součástí evropského dohledu nad finančními institucemi, zveřejnil výsledky zátěžových testů evropských pojišťoven. VIG bez problémů prošel všemi zátěžovými scénáři a i v tom nejtěžším by poměr solventnosti (solvency ratio) dosáhl 158 %, vysoko nad požadovanou 100% úrovní. Testy probíhaly v období od května do srpna tohoto roku a jako základ sloužila čísla k 31. prosinci 2017.

Zdroj: Atlantik FT