Víte, že máte právo na bezplatné akutní ošetření v rámci EU?

16. 10. 2012 – 0:10 | Evropská unie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Víte, že máte právo na bezplatné akutní ošetření v rámci EU?
Evropský průkaz zdravotního pojištění nenahrazuje cestovní pojištění. Nevztahuje se na zdravotní péči poskytovanou soukromými subjekty ani na takové náklady, jako je zpáteční letenka nebo úhrada škody za ukradené osobní věci. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Téměř čtvrtina Čechů neví, že má právo na bezplatné akutní ošetření v rámci EU. Vyplývá to z ankety informační sítě Europe Direct.

Internet již plně nahradil tradiční zdroje informací o dovolených, jako jsou knižní průvodci, delegáti CK nebo z části i zastupitelské úřady. „Čeští občané se při cestě do zahraničí nejčastěji informují o druzích pojištění, měnách a osobních dokladech nezbytných pro cestu do zahraničí,“ uvádí Tereza Sanjuan ze Zastoupení Evropské komise v České republice, která má na starosti koordinaci informační sítě Europe Direct.

„Zjednodušení přináší také pojištění osob v zahraničí,“ říká Tereza Sanjuan, a dodává: „Téměř čtvrtina občanů netuší o možnosti získání evropského průkazu zdravotního pojištění u své domácí pojišťovny. Tento průkaz mu zajistí bezplatné základní ošetření na území EU. Třetina o této možnosti ví, ale nevyužívá ji.“

Náklady na léčbu a jejich proplacení v rámci EU

Pokud v některé ze zemí EU potřebujete neodkladnou lékařskou péči, předložením Evropského průkazu zdravotního pojištění tuto situaci zjednodušíte. Budete ošetřeni v rámci systému povinné zdravotní péče daného státu. Týká se to však pouze léčby, která nemůže být provedena až po vašem návratu domů, např. přiložení sádrové dlahy na zlomeninu nohy.

Pokud je daný typ ošetření bezplatný pro místní obyvatele, nemusíte jej platit ani vy. Pokud se v dané zemi za ošetření platí, můžete buď o proplacení požádat na místě, nebo poslat žádost vaší zdravotní pojišťovně po návratu domů. Náklady budou proplaceny na základě pravidel, která platí v zemi, v níž byla péče poskytnuta.

Evropský průkaz zdravotního pojištění se nevztahuje na repatriaci, záchrannou akci horské služby nebo krádež majetku. Pro tyto případě musíte uzavřít cestovní pojištění.

 

Průkazy nelze vygenerovat ani stáhnout z internetu. Jsou vydávány zdarma zdravotními pojišťovnami v jednotlivých státech. Nenahrazují cestovní pojištění.

K čemu průkaz slouží?

Evropský průkaz zdravotního pojištění je doklad, který je poskytován zdarma a na základě kterého vám bude na cestách do zahraničí (ve všech státech EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku) poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním lékařském zařízení.

K čemu mě průkaz opravňuje?

Po předložení průkazu vám bude poskytnuto ošetření za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích dokonce zdarma), jako byste byli občanem dané země.

Mějte ale na paměti, že systémy zdravotnictví se v jednotlivých zemích liší. Ošetření, které je u vás doma zdarma, NEMUSÍ být poskytováno bezplatně v ostatních zemích.

V některých státech musíte náklady na lékařskou péči hradit přímo v ordinaci, zatímco v jiných probíhá vyúčtování přes pojišťovnu. V některých zemích můžete navštívit lékaře podle svého výběru, zatímco v jiných vám bude lékařské ošetření proplaceno, pouze pokud vás ošetří smluvní lékař systému veřejného zdravotního pojištění.

Jděte proto jen za lékařem, který je smluvně vázán na systém povinné zdravotní péče, protože na úhradu soukromé zdravotní péče se Evropský průkaz zdravotního pojištění nevztahuje.

Ukázkový příběh

Vaše léčba musí být provedena v systému veřejného zdravotního pojištění daného státu

Ewa odjela na služební cestu do jiného státu EU v době, kdy se léčila se zlomeninou nohy. Jelikož ji noha začala bolet, rozhodla se vyhledat lékaře. Po návratu domů obdržela účet za ošetření, který její zdravotní pojišťovna neproplatila, protože ji lékař ošetřil jako soukromého pacienta.

Máte nárok na zdravotní péči za stejných podmínek jako obyvatelé země, kterou navštívíte. Při svých cestách do zahraničí si nikdy nezapomeňte vzít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění. Usnadní to proplacení nákladů na zdravotní péči po vašem návratu domů.

Je však velký rozdíl mezi neplánovaným léčením (pokud v zahraničí onemocníte) a plánovaným léčením v zahraničí. U plánovaného léčení v jiné zemi EU, musíte nejdříve vaši zdravotní pojišťovnu požádat o souhlas, jinak vám nemusí být náklady na léčbu proplaceny.
 

Co je ještě dobré vědět?

Evropský průkaz zdravotního pojištění nenahrazuje cestovní pojištění. Nevztahuje se na zdravotní péči poskytovanou soukromými subjekty ani na takové náklady, jako je zpáteční letenka nebo úhrada škody za ukradené osobní věci.

Průkaz se nevztahuje ani na situace, kdy občan vyjíždí do zahraničí výhradně za účelem využití zdravotní péče v cílovém státě.

Ztráta průkazu

Vaše pojišťovna vám vydá dočasné náhradní potvrzení a v nutných případech vám jej zašle faxem nebo e-mailem tam, kam budete potřebovat.

-Martin Slapnička, šéfredaktor

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 22,190 22,370
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články