Vláda odsouhlasila změny při zápisu do katastru nemovitostí

31. 3. 2009 – 8:40 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vláda odsouhlasila změny při zápisu do katastru nemovitostí
Foto: cuzk | zdroj: NašePeníze.cz

Vláda na svém dnešním jednání přijala poslanecký návrh zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákona o správních poplatcích. Cílem schváleného návrhu je odstranění nedostatků v platné právní úpravě a také navýšení poplatků při zápisu do katastru, které bude využito k urychlení digitalizace katastrálních map.
- Katastr nemovitostí projde změnou, má lépe chránit osobní údaje
- Úřad pro ochranu osobních údajů chce omezit přístup do katastru nemovitostí
- Novela katastrálního zákona zpřísní ochranu osobních dat
- Náhled do katastru nemovitostí

Novela přináší důležité změny potřebné pro každodenní fungování trhu s nemovitostmi. Umožňuje podávat zápisy na jednotném elektronickém formuláři. Tím by mělo dojít ke snížení počtu chybně podaných žádostí.

\"Žádosti bude možné podávat po internetu prostřednictvím tak zvaného inteligentního formuláře, který automaticky využívá potřebné údaje z databáze katastrálních úřadů. Návrh navíc eliminuje dílčí nedostatky stávající úpravy, zejména odstranění možnosti duplicitního zápisu práva pro různé osoby a odstranění možnosti spekulativního přerušení řízení o vkladu práva,\" uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič, který je jedním z předkladatelů novely. Návrh také ruší složitý způsob vymazání starých zástavních práv převzatých z pozemkových knih vedených do roku 1964.

Součástí novely je navýšení poplatků za vklad, které předpokládá poplatek při zápisu do katastru 500 korun za první nemovitost a 300 korun za každou další, tak aby se zmírnil nárůst poplatku u rozsáhlejších převodů vlastnického práva oproti původnímu návrhu. Původní vládní návrh předpokládal platbu 500 korun za každou zapisovanou nemovitost. Horní hranice poplatku je stanovena na 20.000 korun. Zvýšení přináší zanedbatelný vliv na realitní obchody. Digitalizace katastrálních map naopak přinese úspory při obstarávání podkladů o vlastnictví pro přípravu investic i v každodenních správních činnostech týkajících se pozemků a budov. Přínos pro státní rozpočet by podle ministra po schválení návrhu dosáhl 360 miliónů korun ročně, což by bez problémů pokrylo výdaje na rychlejší digitalizaci katastrálních map, které nepřesáhnou 240 milionů korun.

V ČR jsou poplatky za vklady práv do katastru nemovitostí nejnižší v celé Evropě, v průběhu posledních 15 let nebyly zvýšeny. K dnešnímu dni je digitalizováno 38 % území ČR.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,130 25,210
USD 23,100 23,200
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články