Vláda schválila nový občanský zákoník, nahradí 47 let starou normu

18. 5. 2011 – 19:33 | Zákony | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vláda schválila nový občanský zákoník, nahradí 47 let starou normu
Nový občanský zákoník sestává z více než tří tisícovek paragrafů, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Kabinet Petra Nečase (ODS) odsouhlasil nový občanský zákoník, který má tři tisíce paragrafů a jeho autoři ho připravovali deset let.

"Je to největší legislativní práce, která se za posledních deset let udála," řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Nový občanský zákoník podle něj vychází z historických tradic a upravuje vše, co je již osvědčené.

K návrhu zákona uvedl, že kritiky ze strany sociálních demokratů jsou falešné a zásadně s nimi nesouhlasí, neboť návrh tohoto zákona v roce 2001 odsouhlasila již Zemanova vláda. "Návrh byl podrobně diskutován už od roku 2007 odbornou veřejností," informoval Pospíšil a dodal, že k takto podrobná diskuse se k jinému zákona nevedla.

Nový zákoník zavádí v občanskoprávní materii celou řadu změn.

Majitele nemovitostí a ty, kteří koupi pozemku či domu teprve zvažují, tak jistě bude zajímat ta část zákona, která mění dosavadní pojetí vlastnických vztahů ke stavbám a pozemkům, na nichž stojí. Až doposud se totiž v Česku vycházelo ze zásady, že stavba není součástí pozemku. Ta by měla být prolomena - spolu s nemovitostí by tak kupující získal i část pozemku, na kterém je postavena.

Kodex mění také zažitý pohled na zvířata. Český právní řád totiž na živočichy pohlíží jako na věci. To by měl nový zákon změnit. Na zvířata by se totiž ustanovení o věcech měla vztahovat pouze tehdy, pokud to jejich povaze jako živých tvorů nebude odporovat.

Čtenáři občanského zákoníku už v něm budou marně hledat také ustanovení o způsobilosti k právním úkonům. Tento pojem totiž nahradí tradiční termín svéprávnost.

Nesvéprávné osoby by se na úřadech měly dočkat většího respektu. Počítá se s tím, že duševně nemocným lidem, a to i těm, které soudce navzdory jejich chorobě neomezil na svéprávnosti, by právní řád umožnil mít při ruce někoho (návrh takovou osobu nazývá podpůrcem), kdo by jim pomáhal v momentech, kdy se chystají učinit nějaké rozhodnutí. Tato pomoc by se uskutečňovala na základě smlouvy, tu by nemocný uzavřel s podpůrcem a podléhala by povolení soudce.

Od nového civilního kodexu mohou lidé očekávat také lepší ochranu svého majetku. Návrh posiluje postavení poškozeného. Jednou z novinek v této oblasti je institut náhrady ceny zvláštní obliby. Zničení předmětu, který sám o sobě nemá závratnou hodnotu, ale jeho majitel si ho cení například kvůli vzpomínkám, by se viníkovi pěkně prodražilo. "Poškozenému se poskytne peněžitá náhrada odpovídající nikoli tržní ceně věci, nýbrž takové, jakou měla podle subjektivních skutečností pro samotného poškozeného. Může se tak stát, že soud na základě okolností a důkazů dojde k závěru, že zničená věc měla pro jejího majitele cenu několika desítek tisíc, byť by ji byl schopen prodat jen za několik korun," vysvětluje ministerstvo spravedlnosti.

Změn dozná také úprava dědického práva. Větší důraz by se měl klást na přání zemřelého, která vyjádřil v závěti. "Nová koncepce posiluje zůstavitelovu volnost při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. Vychází se z tradičního respektování poslední vůle zůstavitele, což je zásadní posun proti současnému stavu, který upřednostňuje živé před mrtvým a nectí zůstavitelovu poslední vůli," uvádí ministerstvo.

Kodex totiž počítá i s nabytím vlastnického práva od nevlastníka. Jedinou podmínkou bude přesvědčení kupujícího o tom, že jedná se skutečným majitelem. "Primárně bude chráněný ten, kdo něco nabyl v dobré víře," uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Nový občanský zákoník sestává z více než tří tisícovek paragrafů, které jsou rozdělené do pěti částí a které upravují trojici hlavních okruhů - rodina, vlastnictví a smlouvy.

Autoři návrhu se v průběhu připomínkového řízení, v jehož rámci na jejich stůl doputovalo zhruba 2,5 tisíce námitek, museli vypořádat s celou řadou kritických ohlasů. "Negativní reakce se týkaly dvou oblastí. Jedni lamentovali, že nový zákoník je příliš dlouhý, ti druzí se zase nemohli smířit s tím, že návrh obsahuje divná slova," popsal úskalí vzniku nového civilního kodexu jeho hlavní autor Karel Eliáš.

Občanský zákoník by měl začít platit od roku 2013.

-Veronika Žižlavská, Jan Kálal | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,600 22,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články