Vyplatí se zůstat ve starém penzijku, nebo udělat změnu?

20. 11. 2017 – 10:09 | Penze | red | Diskuze:

Vyplatí se zůstat ve starém penzijku, nebo udělat změnu?
Ilustrační foto: Spoření | zdroj: freeimages.com

Jak si zajistit dostatečné množství finančních prostředků na stáří? Možností je bezesporu řada. Co asi napadne jako první, jsou penzijní fondy. Jenže které? Vyplatí se setrvat ve starém penzijku, nebo přejít do nového? A v čem je rozdíl?

Penzijní fondy v kostce

Do roku 2013 bylo státem podporované penzijního připojištění. Poslední smlouvu penzijním připojištění bylo možné uzavřít do 30. 11. 2012. Od 1. 1. 2013 začalo platit „nové penzijko“ s názvem doplňkové penzijní spoření (DPS).

Ovšem „staré penzijko“ uzavřené do 30. 11. 2012 stále platí a dost lidí ho ještě využívá. Peníze se jen ze starého penzijního fondu přesunuli do transformovaného fondu. Výplaty dávek a další podmínky (mimo výši státního příspěvku), které byly ujednány do 30. 11. 2012, stále platí a podle nich se řídí uzavřená smlouva.

K tématu jsme psali: Které penzijní spoření se vyplatí? Rozdíly jsou veliké!

Ve starém penzijním připojištění existovala garance nezáporného výnosu. Byl zde nárok na výsluhovou penzi, přičemž podmínkou bylo spořit minimálně 15 let. Mohl vzniknout také nárok na invaliditní penzi, která byla vyplacena po přiznání invalidního důchodu, avšak při minimální délce připojištění 3 – 5 let. Existoval (a stále existuje) i nárok na pozůstalostní penzi, která by byla případně vyplacena pozůstalým, opět za předpokladu, že délka spoření byla minimálně 3 – 5 let. K dispozici je samozřejmě i starobní penze, a to nejdříve po dosažení 60 let a „odspořených“ 60 měsíců.

Poslední výhodou bylo jednorázové vyrovnání. Jedná se o vyplacení celé naspořené částky, a to při dosažení 60 let za podmínky spoření v délce minimálně 60 měsíců. Při jednorázové výplatě jsou vyplacené veškeré prostředky i s výnosy, ale příspěvky zaměstnavatele jsou zdaněny 15% daní.

Doplňkové penzijní spoření v kostce

V doplňkovém penzijním spoření (DPS) předně existuje potenciál pro vyšší výnos. Klient má možnost zvolit si investiční strategii, podle které budou finance zhodnocované, samozřejmě i s rizikem možné ztráty. Nejsou garantované vložené finance a na konci spoření tak klient může dosáhnout i záporného výsledku.

K dispozici je nově předdůchod. Jedná se o penzi na dobu, kterou si určí klient (v rozmezí 3 až 5 let). Podmínkou vzniku nároku je dosažení věku, který je o pět let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod a trvání spořící doby v délce nejméně 60 měsíců. U žen se věk potřebný pro vznik nároku na předdůchod určuje jako věk nároku stejně starého muže.

Pokud zanikne DPS výpovědí či dohodou a spořící doba trvala min. 24 měsíců, má účastník možnost na výplatu tzv. „odbytného“. Odbytné představuje hodnotu vložených prostředků účastníkem po odečtení státního příspěvku a jeho zhodnocení.

Pokud navíc trvala smlouva o DPS déle než 60 měsíců, nebude účtován poplatek za ukončení smlouvy, v opačném případě poplatek účtován bude většinou ve výši 500 – 800 Kč.

Využil-li účastník v průběhu trvání smlouvy možnost snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmu, musí tyto prostředky tzv. dodanit. Naopak pokud pobíral příspěvky zaměstnavatele, má po zdanění 15% daní z příjmu nárok na jejich vyplacení.

Převod penzijního připojištění (transformovaný fond) do nového DPS (účastnický fond). Jak na to?

Přechod z transformovaného do účastnického fondu je možný, ale zároveň zdlouhavý. Nejprve je třeba zažádat u aktuální penzijní společnosti o interní převod z penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření. Převod zpravidla trvá do 2 kalendářních měsíců. Jakmile bude převod ukončen, budete informováni korespondencí.

V tuto chvíli už je klient v DPS a není cesty zpět. Z DPS už nejde udělat krok zpět a vrátit se do penzijního připojištění.

Po převodu v rámci penzijní společnosti lze oslovit novou společnost a nastavit u ní veškeré parametry (počátek smlouvy, délka spoření, výše příspěvku atd.). Společnost, ke které klient přechází, musí vystavit dokument o externím převodu z minulé společnosti do nové. Nová společnost tento dokument odešle (a nebo ho nechá odeslat klienta) penzijní společnosti stávající.

Když je podepsaná nová smlouva a odeslán externí převod, stačí počkat na informaci o převodu k nové společnosti, kde bude i datum ukončení u původní smlouvy. I když dojde k časovému nesouladu, tak nová společnost vyjde vstříc a datum počátku nové smlouvy posune.

Tento převod může trvat i půl roku…

Tabulka 1: Výše státního příspěvku

Výše příspěvku klienta Státní příspěvek do 2012 Státní příspěvek od 2013
100 Kč 50 Kč 0 Kč
200 Kč 90 Kč 0 Kč
300 Kč 120 Kč 90 Kč
400 Kč 140 Kč 110 Kč
500 Kč 150 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč 150 Kč
700 Kč 150 Kč 170 Kč
800 Kč 150 Kč 190 Kč
900 Kč 150 Kč 210 Kč
1 000 Kč a více 150 Kč 230 Kč

Tabulka 2: Zhodnocení za rok 2016/od počátku DPS (vznik 2013)

Penzijní společnost Konzervativní fond Vyvážený/dluhopisový fond Dynamický fond
Allianz -0,04 %/3,98 % 2,21 %/9,50 % 1,51 %/11,46 %
AXA 0,02/3,80 % 0,43 %/4,38 % 4,48 %/12,32 %
Conseq 0,09 %/2,7 % 1,94 %/11,13 % 10,81 %/49,16 %
Česká spořitelna -0,05 %/2,25 % 5,17 %/9,69 % 7,42 %/13,95 %
ČSOB 0,00 %/5,05 % 3,11 %/11,58 % 5,36 %/17,92 %
KB -0,15 %/1,91 % -0,84 %/5,40 % 0,87 %/10,77 %
NN 0,21 %/1,022 % 2,44 %/1,93 % (vznik 2015) 9,35 %/-3,26 % (vznik 2015)
Česká pojišťovna -0,1 %/4,2 % 3,5 %/10,4 % 6,4 %/11,8 %
Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,380 23,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články