Výpočet důchodů v Česku je složitý. Jak spočítat důchod pro rok 2015?

9. 2. 2015 – 0:31 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Výpočet důchodů v Česku je složitý. Jak spočítat důchod pro rok 2015?
Výpočet všech důchodů v Česku je poměrně složitý. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Důchodový systém v Česku není založen pouze na principu zásluhovosti, ale i na principu solidarity. Uvedený princip se projevuje na výpočtu všech důchodů (starobního, vdovského, sirotčího a invalidních důchodů). Podívejme se na praktické výpočty v roce 2015.

Výpočet všech důchodů v Česku je poměrně složitý. Vždy závisí na celém průběhu pojištění, proto je výpočet důchodu vždy individuální. Při výpočtu důchodu v Česku však z důvodu zavedení redukce při výpočtu penze a z důvodu stanovení základní výměry důchodu pro všechny důchody ve stejné výši, mají občané s vyššími příjmy relativně vysoký státní náhradový poměr a občané s nízkými příjmy mají relativně vysoký státní náhradový poměr. Podívejme se na praktické výpočty.

1) Starobní důchod

Vypočítáme si starobní důchod pana Nováka, který má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 54 240 Kč a získá 40 let pojištění. Dále si vypočítáme starobní důchod pana Lišky, který má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 10 890 Kč a získá rovněž dobu pojištění v rozsahu 40 let. Veškeré výpočty provedeme dle legislativy roku 2015.

Text

Pan Novák

Pan Liška

Průměrná měsíční mzda

54 240 Kč

10 890 Kč

Získaná doba pojištění

40 let

40 let

Měsíční starobní důchod

16 061 Kč

8 934 Kč

Náhradový poměr

(starobní důchod: průměrná mzda)

29,6 %

82,0 %

vlastní výpočet autora

2) Vdovský důchod

Výše vdovského důchodu závisí na výši starobního nebo invalidního důchodu zemřelého manžela (manželky) nebo na výši důchodu, na který by měl zemřelý manžel (manželka) nárok. Vypočítáme si vdovský důchod paní Veselé, jejíž manžel měl starobní důchod 14 490 Kč a paní Kučerové, jejíž manžel měl starobní důchod 8 010 Kč. Obě vdovy ještě pracují.

Text

Paní Veselá

Paní Kučerová

Výše důchodu zemřelého manžela

14 490 Kč

8 010 Kč

Vdovský důchod

8 445 Kč

5 205 Kč

Náhradový poměr

(vdovský důchod: důchod zemřelého manžela)

58,3 %

65,0 %

vlastní výpočet autora

3) Sirotčí důchod

Výše sirotčího důchodu závisí na výši starobního nebo invalidního důchodu zemřelého rodiče nebo na výši důchodu zemřelého rodiče, na který by měl nárok. Vypočítáme si sirotčí důchod slečny Nové, jejíž zemřelý otec pobíral starobní důchod 13 650 Kč a slečny Svobodové, jejíž zemřelý otec měl starobní důchod 7 100 Kč. Obě slečny studují VŠ a jsou mladší 26 let.

Text

Slečna Nová

Slečna Svobodová

Výše důchodu zemřelého rodiče

13 650 Kč

7 100 Kč

Sirotčí důchod

6 900 Kč

4 280 Kč

Náhradový poměr

(sirotčí důchod: důchod zemřelého otce)

50,5 %

60,3 %

vlastní výpočet autora

4) Invalidní důchod

Výše invalidního důchodu závisí na přiznaném stupni invalidity, průměrné měsíční mzdě a získané době pojištění. U invalidního důchodu se doba pojištění dopočítává. Pan Novotný má průměrnou měsíční mzdu 41 100 Kč, získá dobu pojištění 36 let a je mu přiznán invalidní důchod prvního stupně. Pan Pokorný má průměrnou mzdu 12 430 Kč, získá dobu pojištění 36 let a je mu přiznán invalidní důchod prvního stupně.

Text

Pan Novotný

Pan Pokorný

Průměrná měsíční mzda

41 100 Kč

12 430 Kč

Získaná doba pojištění

36 let

36 let

Přiznaný stupeň invalidity

první stupeň

první stupeň

Měsíční invalidní důchod

5 884 Kč

4 542 Kč

Náhradový poměr

(invalidní důchod: průměrná mzda)

14,3 %

36,5 %

vlastní výpočet autora

Závěrem

Na uvedených příkladech je vidět, že s rostoucím příjmem náhradový poměr při čerpání všech státních důchodů klesá. Zejména občané s vyššími vlastními příjmy by měli na tuto skutečnost pamatovat a být ve vlastním finančním zajištění na důchod velmi aktivní.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články