Výpověd v práci dobře zvažte, jinak přijdete o velkou část podpory

5. 1. 2011 – 11:16 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Výpověd v práci dobře zvažte, jinak přijdete o velkou část podpory
Ukončíte-li zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou , činí výše podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Zvažujete opustit své stávající zaměstnání? Ať již podáte výpověď, nebo ukončíte pracovní poměr dohodou, přijdete o velkou část podpory v nezaměstnanosti.

Pokud totiž dáte výpověď bez závažných důvodů, nebo ukončíte práce dohodou, máte od roku 2011 nárok pouze podporu ve výši 45% vašich předchozích příjmů.

 

Jak vysoká bude podpora v nezaměstnanosti a jak dlouho ji mohu pobírat?

 

Výše podpory v nezaměstnanosti se vám stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u vás zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely ve vašem posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období, tj. v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

V případě, že jste naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, výše podpory v nezaměstnanosti se vám stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období.

Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Délka podpůrčí doby je stanovena u osob do 50 let na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

Ukončíte-li poslední zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí výše podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

V případě, že tedy pobíráte podporu v nezaměstnanosti, nemůžete si přivydělat.

 

Kdo za vás bude platit zdravotní a sociální pojištění?

 

Zdravotní pojištění za vás po dobu evidence na úřadu práce bude hradit stát.

Sociální pojištění vám hrazeno nebude, pouze doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, se vám započítává jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy vám náleží podpora v nezaměstnanosti, a nejvýše v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy vám podpora nenáleží.

 

Může se vám hodit: Úřad práce

 

Rozvázání pracovního poměru

 

Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr sjednaný na určitou dobu končí též uplynutím sjednané doby.


Problémy při rozvázání pracovního poměru

 

Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu.

Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně jinak, že jeho pracovní poměr skončil dohodou:

* byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby
* byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 16.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,250 23,430
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články