Vysoké příjmy a důchod: Co je dobré vědět

27. 8. 2019 – 13:15 | Penze | red | Diskuze:

Vysoké příjmy a důchod: Co je dobré vědět
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Při výpočtu starobního důchodu v Česku je významným způsobem zastoupen prvek solidarity a občané s vysokými příjmy mají výrazně nižší náhradový poměr při odchodu do starobního důchodu.  Jaká pravidla platí při výpočtu důchodu pro lidi s vyššími příjmy?

Žadatelé o starobní důchod musí získat potřebnou minimální dobu pojištění, v roce 2019 alespoň v rozsahu 35 let. Odvod vysokých částek na sociálním pojištění ze mzdy nebo příjmů ze samostatné výdělečné činnosti v produktivním věku přitom potřebnou dobu pojištění nesnižuje.

Potřebnou dobu pojištění je nutné si hlídat již v produktivním věku a případné mezery v pojištění řešit včas formou dobrovolného důchodového pojištění, aby mohl být státní starobní důchod přiznán.

Jak klesá náhradový poměr

Pro názornost je v Tabulce 1 vypočten starobní důchod u různě vysokých mezd dle výpočtové formule roku 2019 při získání doby pojištění v rozsahu 43 let. Hrubý náhradový poměr (tj. poměr státního důchodu vůči hrubé mzdě) s rostoucí mzdou citelně klesá. Výpočet důchodu je tedy výhodný zejména pro lidi s nižšími příjmy.

Tabulka 1: Náhradový poměr v důchodu

Hrubá mzda Doba pojištění Starobní důchod Hrubý náhradový poměr
15 000 Kč 43 let 12 654 Kč 84,4 %
25 000 Kč 43 let 14 331 Kč 57,3 %
35 000 Kč 43 let 16 008 Kč 45,7 %
50 000 Kč 43 let 18 523 Kč 37,0 %
75 000 Kč 43 let 22 716 Kč 30,3 %
100 000 Kč 43 let 26 908 Kč 26,9 %
200 000 Kč 43 let 32 073 Kč 16,0 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Maximální výše důchodu

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se hodnotí osobní vyměřovací základ pouze do částky 130 796 Kč. Osobní vyměřovací základ nad tuto částku se již nehodnotí, proto je nepřímo stanovena i maximální měsíční částka starobního důchodu, která tak závisí u osobního vyměřovacího základu nad 130 796 Kč pouze na získané době pojištění.

  • Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají pomocí koeficientů, při výpočtu v roce 2019 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2018.
  • Např. měsíční částka starobního důchodu při získaném osobním vyměřovacím základu v částce 140 000 Kč a získané době pojištění v rozsahu 40 let činí 30 063 Kč, u doby pojištění v rozsahu 43 let potom 32 073 Kč, při získané době pojištění v rozsahu 46 let pak 34 082 Kč.

Při výpočtu starobního důchodu u lidí s nadstandardními příjmy tedy ovlivňuje měsíční částku důchodu získaná doba pojištění více než u lidí s nižšími příjmy. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech, proto je pro lidi s vyššími příjmy s ohledem na měsíční částku starobního důchodu velmi dobré ukončit případně další rok pojištění – např. pokud chybí několik dní či týdnů do ukončení dalšího roku, tak pracovat déle a oddálit odchod do starobního důchodu.

- Petr Gola | Více na Investujeme.cz
Zdroje:

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články