Vysoké příjmy v penzi za rok 2017

24. 10. 2017 – 12:30 | Penze | red | Diskuze:

Vysoké příjmy v penzi za rok 2017
Ilustrační foto | zdroj: Swiss Life Select

Starobní důchodci mohou mít neomezené příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, pronájmu nebo z ostatních příjmů. Z důvodu přiznání starobní penze nejsou nijak omezeni v možnostech dalších příjmů. Jak je to s daněmi při vysokých příjmech?

Mnozí penzisté v řádném důchodovém věku pracují nebo podnikají. Není ničím výjimečným, že mají někteří lidé i v penzi nadprůměrné příjmy z výdělečné činnosti. Jaká hlavní pravidla platí při příjmech v penzi?

Výše příjmu nemá na zdanění důchodu vliv

Za rok 2017 podléhají dani z příjmu fyzických osob roční důchody nad částku 396 000 Kč. Výše dalších příjmů nemá na zdanění důchodu žádný vliv, rozhodující pro zdanění penze je pouze samotná obdržená částka důchodu za rok. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z obdrženého důchodu neplatí.

Pracující penzisté mohou podepsat prohlášení k dani

Při výpočtu čisté měsíční mzdy je možné uplatňovat daňové slevy, na které je nárok (minimálně na měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč), ale pouze za podmínky podepsaného prohlášení k dani. Prohlášení k dani mohou pracující penzisté podepsat i při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je však možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich.

Daňové slevy a odpočty jako ostatní daňoví poplatníci

Pracující penzisté mohou v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem uplatnit při splnění zákonných podmínek stejné daňové slevy a daňové odpočty jako ostatní zaměstnanci. Stejná situace je i u penzistů, kteří musí podávat daňové přiznání (např. z důvodu příjmů ze samostatné výdělečné činnosti nebo příjmů z pronájmu).

Všichni daňoví poplatníci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč za celý kalendářní rok. Uplatnění základní daňové slevy na poplatníka není nutné nijak prokazovat, nárok na tuto daňovou slevu mají všichni daňoví poplatníci, tedy i penzisté.

I penzisté platí solidární daň

Penzisté s příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti nad limit musí počítat s placením solidární daně, která činí 7 % z rozhodné částky nad limit, který pro rok 2017 činí 1 355 136 Kč. Příjmy z kapitálového majetku a z nájmu se do limitu pro placení solidární daně nepočítají.

V případě, že pracující penzista odpracuje alespoň 360 kalendářních dní, tak si může požádat o zvýšení důchodu, které činí 0,4 % z výpočtového základu. U nadprůměrných důchodů to může být 100 Kč za měsíc, přesná částka závisí na konkrétní částce důchodu.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Zdroje:

Kurzy

Kurzovní lístek: 7.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,270 24,390
USD 22,470 22,650
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články