Vývoj spotřebitelských insolvencí v roce 2010

3. 1. 2011 – 18:28 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vývoj spotřebitelských insolvencí v roce 2010
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V roce 2010 činil nárůst počtu insolvenčních návrhů u fyzických osob - spotřebitelů 149,2% proti roku 2009.

Potvrdil se tak odhad společnosti Creditreform, že celkový počet insolvenčních návrhů fyzických osob v roce 2010 překročí 10 000.

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů byl v prosinci 2010 přes mírný pokles proti listopadovým hodnotám opět rekordní. Do konce roku 2010 bylo podáno celkem 10 559 insolvenčních návrhů.

Teprve v roce 2010 se naplno projevily důsledky ekonomické krize a neuváženého zadlužování fyzických osob, kdy potom fyzické osoby nemohou dostát svým závazkům a ocitají se v dluhové pasti. Dalším faktorem, který zvyšuje počet insolvenčních návrhů fyzických osob je i lepší povědomí lidí o možnostech, které jim v případě platební neschopnosti skýtá insolvenční zákon. Využití osobního bankrotu jako obranu před exekucí potvrzují i údaje Exekutorské komory ČR. Exekutorská komora ČR očekávala přibližně 600 tis. exekucí, což je o 118 tis. méně než v roce 2009. Naproti tomu celkový počet insolvenčních návrhů spojených s žádostí o oddlužení přesáhl v roce 2010 o 154,9% úroveň roku 2009.

Insolvenční návrhy CZ*
 
2008
2009
2010
1
167
145
471
2
290
226
660
3
222
251
913
4
212
258
835
5
129
292
894
6
138
384
905
7
133
373
 884
8
108
398
839
9
128
439
915
10
143
402
1018 
11
147
530
1127 
12
119
539
1098
celkem
1936
4237
10559
                              zdroj: Creditreform

* insolvenční návrhy podané, může se na daný subjekt opakovat

FO - fyzické osoby, spotřebitelé

 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V prosinci požádalo o oddlužení celkem 1 019 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno jen v 660 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v prosinci jen 6 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.
Celkem bylo v roce 2010 povoleno 5 829 oddlužení. Proti roku 2009 je to nárůst o 171,8%.

 

 
návrh na oddlužení
povolené oddlužení
zpeněžení majetku
splátkový kalendář
měsíc
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2010
2010
1
157
118
435
13
61
297
4
270
2
255
183
565
49
93
299
2
243
3
179
216
747
60
126
467
9
272
4
175
212
660
55
119
438
3
333
5
100
236
703
47
136
455
7
397
6
95
316
831
45
185
507
11
405
7
104
335
826
76
194
493
7
308
8
87
357
786
43
193
506
9
439
9
94
389
862
53
260
542
7
434
10
118
366
921
60
248
612
11
468
11
121
463
1044
66
248
553
8
477
12
93
496
1019
61
282
660
6
529
celkem
3586
3687
9399
2636
2145
5829
84
4575

 

                           Zdroj: Creditreform
 
V lednu 2011 začíná platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé získají přehlednější informace o nákladech na nabízený produkt a možnost do 14 dnů odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodu. Současně má spotřebitel možnost úvěr kdykoli splatit. Výši sankce za předčasné splacení zákon reguluje – a to podle délky doby mezi termínem předčasného splacení a koncem sjednaného úvěru (sankce je v intervalu 0,5% - 1 % z předčasně splacené části úvěru). Věřitel je povinen před uzavřením smlouvy s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Po uzavření smlouvy je věřitel povinen vždy předem informovat spotřebitele o změně výpůjční úrokové sazby. Bohužel v zákoně není dořešen problém rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. Snaha státu ochránit občany před rostoucím zadlužováním je zřejmá. Žádný zákon však neovlivní nákupní zvyky některých skupin spotřebitelů a ani nezvýší ochotu studovat složité texty úvěrových smluv. Nová právní úprava určitě významně neovlivní počet fyzických osob v insolvenci, ale některým zadluženým spotřebitelům pomůže.
 
Vzhledem k vysokému zadlužení domácností předpokládá Creditreform v roce 2011 další růst insolvenčních návrhů u spotřebitelů. Dalším faktorem, který může mít vliv na růst osobních bankrotů jsou avizované vládní škrty, které se projeví snižováním počtu státních zaměstnanců a jejich platů, zrušením nebo snížením některých sociálních dávek, ale zřejmě i snižováním počtu zaměstnanců v některých dalších odvětvích. Počet osobních bankrotů tak může až o 50% překročit úroveň roku 2010. Naproti tomu dynamika nárůstu schválených oddlužení bude nižší.

 

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4.500 pracovníků.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 22,730 22,910
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články