Za platby kartou budou menší poplatky, dojde ke zlevnění zboží?

11. 3. 2015 – 0:22 | Evropská unie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Za platby kartou budou menší poplatky, dojde ke zlevnění zboží?
Poplatky, které banky účtují obchodníkům za zpracování plateb kartou, budou na území celé EU zastropovány, v návaznosti na dnešní hlasování Evropského parlamentu. Strop, který se bude týkat jak přeshraničních, tak domácích plateb, by měl ve svém důsledku | zdroj: NašePeníze.cz

Poplatky, které banky účtují obchodníkům za zpracování plateb kartou, budou na území celé EU zastropovány, v návaznosti na dnešní hlasování Evropského parlamentu. Strop, který se bude týkat jak přeshraničních, tak domácích plateb, by měl ve svém důsledku snížit náklady uživatelů platebních karet.

"Tyto předpisy, spolu s projednávanou směrnicí o platebních službách, vytvoří rovné podmínky pro platby v celé Evropě. Měly by zvýšit transparentnost poplatků, podpořit hospodářskou soutěž a umožnit jak maloobchodníkům, tak uživatelům zvolit si takové schémata platebních karet, které jim nabízejí nejlepší podmínky," uvedl zpravodaj EP Pablo Zalba (ELS, ES).

 

Transparentní pravidla pro omezení poplatků za domácí a přeshraniční nákupy

 

V případě přeshraničních transakcí debetními kartami je maximální povolený poplatek stanoven na 0,2 % hodnoty transakce.

V případě vnitrostátních transakcí debetními kartami bude na základě požadavku Parlamentu uplatňován maximální poplatek ve stejné výši - 0,2 % - po pětiletém přechodném období, v rámci kterého mohou členské státy uplatňovat "vážený průměrný mezibankovní poplatek do výše 0,2 % průměrné roční hodnoty transakce stanovené v případě veškerých vnitrostátních transakcí uskutečňovaných debetními kartami v rámci každého schématu platebních karet."

V případě vnitrostátních transakcí debetními kartami, jejichž hodnota je nižší, mohou členské státy stanovit maximální pevnou sazbu poplatku do výše 0,05 eurocentů za transakci, rovněž po pětiletém přechodném období.

U transakcí prováděných kreditními kartami bude poplatek zastropován ve výši 0,3 % hodnoty transakce. Členské státy mohou v případě vnitrostátních transakcí stanovit nižší limit.

Z nižších poplatků by měli těžit jak obchodníci, tak nakupující

V současnosti jsou obchodníci často nuceni přijímat všechny karty za podmínek stanovených jejími vydavateli. Na základě nových pravidel budou obchodníci, kteří si zvolí určité schéma platebních karet, nuceni přijímat pouze platební karty v rámci daného schématu, které podléhají pravidlům pro zastropování poplatků. V případě, že se rozhodnou tohoto práva využít, budou sice nakupující moci platit u nich jen omezeným počtem karet, avšak nižší poplatky by měly snížit náklady jak pro obchodníky, tak nakupující.

Výjimky: komerční karty a "třístranná schémata"

 

Nová pravidla se nebudou vztahovat na tzv. "třístranná" schémata platebních karet, jakými jsou například Diners či American Express (týkající se pouze jedné banky), je-li karta vydávána a zpracovávána v rámci stejného schématu. Pravidla se rovněž nebudou týkat platebních karet pro komerční klientelu, které slouží pouze k placení služebních výdajů.

Po tříletém přechodném období se budou pravidla vztahovat i na třístranná schémata platebních karet, jež udělují jiným poskytovatelům platebních služeb licence na vydávání platebních karet a vyhýbají se tak předpisům, neboť ve skutečnosti fungují jako čtyřstranná schémata.

Předpisy se rovněž nedotknou výběrů hotovosti z bankomatů.

 

V současnosti nejsou mezibankovní poplatky za platby kartami, placené bankou obchodníka bance, jež vydala platební kartou, transparentní. Poplatky se také liší mezi členskými státy EU - některé je regulují prostřednictvím zákonných opatření, v jiných případech se jedná o rozhodnutí vnitrostátních úřadů hospodářské soutěže.

 

Tyto poplatky jsou účtovány bankami patřícími do schémat jako je Visa či MasterCard (tzv. čtyřstranná schémata, na nichž se podílí banka vydávající kartu, banka obchodníka, obchodník a uživatel karty), které ovládají hlavní část trhu. Obchodníkům je účtován poplatek za každou transakci kartou. Ti pak následně promítají tyto poplatky do ceny výrobků či služeb, které nabízejí.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,340
USD 23,310 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články