Za světovou krizi mohou také daně

5. 11. 2009 – 17:50 | Ekonomika | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Za světovou krizi mohou také daně
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Daňové politiky zemí po celém světě podpořily vznik finanční krize, protože stimulovaly ekonomické subjekty k zadlužování, nikoliv k tvorbě vlastního kapitálu. Uvádí to globální asociace profesních účetních (ACCA).


Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k tomu uvedla: „Lídři G20 navrhli zlepšení vzájemné spolupráce mezi národními autoritami. V tomto kroku vidí klíčový aspekt znovunastolení důvěry v oblasti finančních regulací. Existuje však obdobná potřeba koordinace také ohledně daní?“
 
Diskusní material ACCA hodnotí nejaktuálnější problematické body daňových politik z mezinárodního hlediska - od problematiky daňových rájů až po daňovou konkurenci mezi státy. „Deformace daňových systémů by měly být odstraňeny. Globální koordinace při tvorbě daňové politiky může zajistit, aby daně byly férové a transparentní,” dodala Kateřina Benešová.
 
ACCA v materiále formulovala sedm doporučení na řešení daňové problematiky. Vlády států by měly změnit národní daňová pravidla, která deformují chování ekonomických subjektů a odměňují tvorbu dluhů na úkor vlastního kapitálu. Také by se měly vyvarovat náhlým změnám pravidel, protože by mohly mít neočekávané konsekvence. . Tzv. daňové ráje by vládám měly zpřístupnit informace o občanech cizích států, kteří jsou v nich zdaňováni. Nicméně národní vlády by neměly koncentrací na daňové ráje zakrývat problémy vlastních daňových systémů.

Evropská unie a vedoucí ekonomiky světa by měly nadále snižovat bariéry volného obchodu a upustit od nátlaku na státy s rovnou daní, aby zvýšily daňové zatížení ve jménu harmonizace. Národní suverenita v daňové politice by měla být respektována. Národní vlády by měly řešit hlavní daňové problémy svých zemí, a ne nadále trvat na výšce daňových sazeb a lákat investory na daňové výjimky a prázdniny. Daňový systém by měl být co nejjednodušší a nejhomogennější, aby poskytoval podnikatelům jistotu, kterou potřebují.

OECD a národní instituce odpovědné za výběr daní by měly přehodnotit svá pravidla o převodních cenách, aby se posílila jistota ekonomických subjektů. Vlády by se měly zamyslet nad místem tzv. zelených daní v jejich daňovém systému, tedy různých daňových pobídek s cílem ochrany životního prostředí. Na to, aby se zelené daně projevily na kvalitě životního prostředí, je nutný globální koordinovaný postup.

Tvorbu daňové politiky by měly vlády konzultovat s nezávislými daňovými komisemi, složenými z odborníků.

Kateřina Benešová k doporučením ACCA dodala: “Z naší analýzy vyplynulo, že daňová politika by jednoznačně měla být ponechána v rukou národních států. To však nevylučuje mezinárodní spolupráci při tvorbě daňových systémů. Právě tzv. rovná daň v mnoha postkomunistických zemích by se mohla stát katalyzátorem změn v mezinárodním měřítku, které povedou k více transparentnosti v daňových systémech.“

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články