Za zdravotní péči zaplatíme více, všichni

16. 6. 2010 – 0:01 | Zdravotnictví | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Za zdravotní péči zaplatíme více, všichni
Náklady na zdravotnictví tak ve všech vyspělých zemích rostou rychleji než domácí ekonomika, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Na výdajích za zdravotní péči platí občané ve vyspělých zemích rok od roku více. Spoluúčast se zvyšuje, stejně jako rozsah placené zdravotní péče.

Zodpovědní občané zahrnují do finančního plánování i soukromé zdravotní pojistky a spoří si na nenadálé výdaje na zdravotní péči.

Ve vyspělých zemích světa občané uzavírají a sjednávají finanční a pojistné produkty především ze dvou důvodů:

- aby v penzi nebyli odkázání pouze na státní penzi, která ve všech vyspělých zemích klesá,

- aby měli finanční rezervu na úhradu zdravotních nákladů souvisejících s čerpáním zdravotní péče.

Uzavírání soukromého zdravotního pojištění není v Česku ještě tolik rozšířené jako v západní Evropě. Během příštích let i do Česka dorazí trend z vyspělých zemí, kdy zodpovědní občané nespoléhají pouze na veřejné zdravotní pojištění, ale uzavírají i soukromé zdravotní pojištění. Motivem k uzavření soukromého zdravotního pojištění jsou tři:

- úhrada zdravotní péče, která není hrazena z veřejného pojištění (např. stomatologické ošetření se ve většině vyspělých zemích hradí v plné výši, možnost čerpání zdravotní péče v neveřejných zdravotnických zařízeních, úhrada povinné spoluúčasti ze soukromého zdravotního pojištění…),

- kompenzace ušlého příjmu z důvodu nemoci či pobytu v nemocnici (nemocenské dávky jsou v západní Evropě výrazně nižší než v Česku),

- finanční zajištění pro případ, že zdravotní komplikace nedovolí občanovi být výdělečně činný.

 

<%Anketa40%>

 

Náklady na zdravotnictví rostou

 

V členských zemích OECD výdaje na zdravotnictví rostly v posledních deseti letech více než 4 % ročně. Náklady na zdravotnictví tak ve všech vyspělých zemích rostou rychleji než domácí ekonomika. Tento jev platí i pro Česko.

V roce 2000 činily v Česku výdaje na zdravotní péči 147 mld. Kč a v v roce 2008 již 265 mld. Kč. Soukromé výdaje občanů na zdravotní péči tak v budoucnu nadále porostou. Výnosy z veřejného zdravotního pojištění nestačí pokrýt tyto náklady. Spoluúčast pacientů se bude muset nadále zvyšovat, stejně jako se bude muset rozšiřovat okruh zdravotní péče, která bude považována za nadstandardní a nebude tedy v plné výši hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní pojištění není v USA samozřejmostí

 

V členských zemích EU jsou téměř všichni občané zdravotně pojištěni. V Česku je zdravotně pojištěn každý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Zdravotně pojištěn a nárok na zdravotní péči dle zákona mají i občané, kteří zdravotní pojištění neplatí. To je v praxi běžná situace pro OSVČ či OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) neplatící řádně a včas povinné zálohy na zdravotním pojištěni. I to je jeden z důvodů, proč výdaje na zdravotní péči budou tvořit čím dál vyšší část rodinného rozpočtu českých domácností.

Obdobná situace je i v ostatních evropských zemích. Nejvíce občanů zdravotní pojištění nemá v Rakousku a Nizozemí (pouze 2 %).

V mimoevropských zemích je však situace zcela jiná. Mít zdravotní pojištění není automatické. V Mexiku má zdravotní pojištění každý druhý občan, v Turecku 67 % a v USA 87 % občanů. V USA je tak téměř 50 miliónů občanů bez zdravotního pojištění. Současně v USA či Mexiku tvoří soukromé výdaje občanů za zdravotní péči polovinu veškerých výdajů na zdravotnictví. Mít dobrou zdravotní pojistku je tak pro občany v mimoevropských zemích velmi důležité.

V Česku je prozatím z veřejného zdravotního pojištění hrazeno téměř 95 % výdajů na zdravotnictví, což je nejvyšší hodnota ze zemí OECD.
I v EU je spoluúčast vysoká

Ani v Evropě však není zdravotní péče zadarmo. Evropané hradí spoluúčast, v Česku je míra spoluúčasti velmi nízká. Evropané platí za stomatologické ošetření, léky, hospitalizaci, ambulantní péče, nemocniční péči či za návštěvu lékaře vysokou spoluúčast. Spoluúčast může dosahovat stovky eur. Jenom u léků je spoluúčast často 50 % ceny léků. Ve většině zemí je vysoká spoluúčast u zubaře (často se platí v plné výši). Pobyt v nemocnici je rovněž drahý. Ve většině zemí musí pacienti hradit poplatek za pobyt, za léky i za stravu.

Míra spoluúčasti ve vybraných zemích EU:

Velká Británie

Stomatologická prohlídka 17 liber, plomba 46 liber, léky 7 liber…

Německo

Občané platí ambulanční poplatek 10 €, za léky 10 % z ceny (minimálně však 5 €), u zdravotnických pomůcek 10 % z ceny (10 € za předpis) a za každý den pobytu v nemocnici platí 10 €...

Francie

Za léky platí občané až 85 % z ceny léčiva (záleží na druhu léku), základní hospitalizační poplatek činí 16 € za den, lékařské ošetření 30 % nákladů…

-Petr Gola, Více na Investujeme.cz

Kam dál?

- Zdravotní pojišťovny varují: Peníze na péči ubývají

- ODS, VV a TOP09 navrhnou kompromisní reformu zdravotnictví

- Zdravotnictví se blíží bodu, kdy nezvládne financovat dostupnou péči

- Má být opravdu jen jedna zdravotní pojišťovna?

- Které strany to myslí se zdravotnictvím nejlépe? ODS, TOP09 a SZ, tvrdí odborníci

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články