Zahraniční obchod byl za srpen v přebytku 10,6 miliardy

7. 10. 2009 – 9:08 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zahraniční obchod byl za srpen v přebytku 10,6 miliardy
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Podle předběžných údajů klesl v srpnu meziročně v běžných cenách vývoz o 8,8 % a dovoz o 14,2 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 10,6 mld. Kč, který byl meziročně o 9,1 mld. Kč vyšší. Bilance se zlepšila především v obchodě s minerálními palivy (zmenšení schodku o 4,2 mld. Kč) a stroji a dopravními prostředky (růst přebytku o 3,3 mld. Kč).


Podle předběžných údajů se meziměsíčně zvýšil vývoz o 4,4 % a dovoz o 4,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,7 % a dovozu o 0,7 % což je pro Českou ekonomiku dobrá zpráva.

Meziročně se však v běžných cenách snížil vývoz o 8,8 % a dovoz o 14,2 %. Vývoz i dovoz klesá nepřetržitě od října loňského roku. 

Obrat zahraničního obchodu (306,1 mld. Kč) klesl meziročně o 39,8 mld. Kč a představoval zatím nejnižší letošní měsíční hodnotu (v srpnu loňského roku byl obrat zahraničního obchodu druhý nejnižší v roce 2008). Obrat se tak dostal zhruba na úroveň srpna 2005. Letošní srpen měl stejný počet pracovních dní jako loňský. Vlivem oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám klesl zahraniční obchod výrazněji v přepočtu na eura (vývoz o 13,7 %, dovoz o 18,8 %) a na dolary (vývoz o 17,7 %, dovoz o 22,5 %).

Obchodní bilance skončila přebytkem 10,6 mld. Kč, který byl meziročně o 9,1 mld. Kč vyšší. Srpnová bilance byla kromě let 1993 a 2008 vždy záporná. Ke zlepšení bilance došlo především u minerálních paliv zmenšením deficitu o 4,2 mld. Kč a u strojů a dopravních prostředků zvýšením přebytku o 3,3 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se surovinami o 1,3 mld. Kč a kladné saldo vzrostlo v obchodě s polotovary a materiály o 1,2 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,1 mld. Kč. Záporný vliv se projevil pouze u chemických výrobků, kde se prohloubil schodek bilance o 0,8 mld. Kč. Na stejné úrovni jako v srpnu 2008 zůstal přebytek obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím (0,8 mld. Kč) a deficit obchodu s potravinami a živými zvířaty (1,8 mld. Kč).

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků se snížil o 6,7 % (5,9 mld. Kč). Klesl vývoz telekomunikačních zařízení o 2,6 mld. Kč, elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů o 2,5 mld. Kč a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu o 2,2 mld. Kč. Zároveň vzrostl vývoz silničních vozidel o 5,3 mld. Kč. Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl nižší o 13,9 % (9,2 mld. Kč), z čehož klesl dovoz telekomunikačních zařízení o 3,0 mld. Kč, strojních zařízení pro určitá odvětví průmyslu o 2,0 mld. Kč a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu o 1,8 mld. Kč. Pokles dovozu minerálních paliv o 23,6 % (4,8 mld. Kč) způsobil zejména nižší dovoz ropy a zemního plynu (v hodnotovém vyjádření o 28,4 % a o 24,1 %). V naturálním vyjádření dovoz těchto dvou energetických surovin stoupl o 17,7 % a 19,5 %.

Se státy EU byla bilance aktivní 33,9 mld. Kč (přebytek se meziročně snížil o 1,4 mld. Kč), s nečlenskými státy EU pasivní 23,3 mld. Kč (deficit se meziročně zlepšil o 10,5 mld. Kč). Schodek klesl v obchodě s Čínou o 3,3 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 2,5 mld. Kč, Japonskem o 1,2 mld. Kč a Ruskem o 0,7 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Ukrajinou o 1,0 mld. Kč. Kladné saldo vzrostlo v obchodě s Německem o 2,6 mld. Kč. Přebytek naopak klesl v obchodě s Polskem o 1,1 mld. Kč, Rumunskem o 1,0 mld. Kč a Švédskem o 0,7 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci klesl vývoz o 14,9 % a dovoz o 15,1 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 95,1 mld. Kč, který byl o 8,7 mld. Kč nižší. Dlouhodobě příznivý vliv na vývoj salda měl pokles deficitu v obchodě s minerálními palivy o 20,8 mld. Kč a chemickými výrobky o 11,9 mld. Kč a růst přebytku v obchodě s polotovary a materiály o 17,3 mld. Kč, surovinami o 3,7 mld. Kč, nápoji a tabákem o 1,3 mld. Kč. V opačném směru na bilanci působilo snížení aktiva v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 46,2 mld. Kč a průmyslovým spotřebním zbožím o 13,8 mld. Kč a prohloubení deficitu v obchodě s potravinami a zvířaty o 2,2 mld. Kč a živočišnými a rostlinnými oleji a tuky o 1,5 mld. Kč.

Přebytek obchodní bilance s členskými státy EU klesl o 18,4 mld. Kč, s nečlenskými státy EU byl schodek obchodu o 9,7 mld. Kč nižší. Kladné saldo se zvýšilo v obchodě s Německem o 51,4 mld. Kč a Nizozemskem o 3,5 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s Japonskem o 13,0 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 10,5 mld. Kč a Ruskem o 6,5 mld. Kč. Přebytek se naopak snížil v obchodě s Polskem o 12,8 mld. Kč, Rumunskem o 9,5 mld. Kč, Belgií o 8,9 mld. Kč, Španělskem o 8,2 mld. Kč, Itálií o 7,6 mld. Kč, Švédskem o 6,7 mld. Kč a Slovenskem o 5,9 mld. Kč.

V lednu až srpnu klesl vývoz o 18,0 % a dovoz o 20,5 %. Obchodní bilance dosáhla aktiva 100,0 mld. Kč, které bylo meziročně o 27,8 mld. Kč vyšší.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,570 24,690
USD 24,420 24,600
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články