Zboží z Ukrajiny zlevní, kvůli místní krizi EU snížila clo

24. 4. 2014 – 8:18 | Evropská unie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zboží z Ukrajiny zlevní, kvůli místní krizi EU snížila clo
V roce 2012 bylo do České republiky z Ukrajiny dovezeno zboží v celkové výši převyšující 22 miliard korun. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Společnost GEFCO připomíná všem dovozcům, že dočasné snížení cel na dovoz ukrajinského zboží do EU vstoupilo 23. dubna 2014 v platnost. O tomto kroku rozhodl již dříve Evropský parlament ve snaze snížit hospodářské důsledky současné krize na Ukrajině.

Jedná se o časově omezené opatření, jímž země EU jednostranně odstraňují dovozní cla pro většinu průmyslových i potravinářských výrobků a částečně je snižují i pro nejcitlivější, zejména zemědělské komodity. Vývozy z EU na Ukrajinu nejsou tímto autonomním nařízením dotčeny,“ představuje změny Lucie Svobodová, Customs & Overseas Manager společnosti GEFCO.

Zásadní podmínkou pro uplatnění snížení cla je prokázání faktu, že zboží pochází z Ukrajiny, tedy že bylo v této zemi zcela získáno anebo dostatečně zpracováno. Pravidla, jimiž se určení země původu řídí, jsou stanovena předpisem platným v rámci EU, konkrétně prováděcím nařízením k celnímu kodexu. Právě v tomto ohledu přitom Svobodová upozorňuje na možné komplikace. „Pro ukrajinské vývozce nebude snadné se v rozsáhlém předpisu zorientovat. Dovozcům lze tudíž doporučit, aby byli svým ukrajinským dodavatelům nápomocni při zjišťování, jaká pravidla je třeba splnit, aby zboží vyvážené z Ukrajiny do EU získalo nárok na celní zvýhodnění,“ upozorňuje Svobodová.

Ukrajinský původ zboží je při dovozu do EU třeba prokázat certifikátem EUR 1, který potvrzuje Hospodářská a průmyslová komora Ukrajiny. V případě zásilek nepřesahujících hodnotu 6 000 EUR postačí formalizované prohlášení ukrajinského vývozce na faktuře nebo jiném obchodním dokumentu. Jelikož se dá předpokládat, že ukrajinská strana nebude ihned připravena zahájit potvrzování předepsaných dokladů o původu, preferenční cla bude možné přiznat i zpětně, a to na základě dodatečně vystavených dokumentů prokazujících původ zboží.

„Je třeba upřesnit, že Ukrajina i nadále zůstává zařazena i v seznamu tzv. rozvojových zemí, které mají při dovozu do EU nárok na celní zvýhodnění. Nové autonomní opatření je však pro dovozce výhodnější, neboť preferenční cla jsou zpravidla nižší a týkají se téměř všech druhů zboží,“ doplňuje Lucie Svobodová ze společnosti GEFCO.

Autonomní celní preference by měly platit do konce října. Od listopadu 2014 budou nahrazeny oboustrannými celními výhodami, které přinese obchodní část asociační dohody uzavřené mezi EU a Ukrajinou.

V roce 2012 bylo do České republiky z Ukrajiny dovezeno zboží v celkové výši převyšující 22 miliard korun. V dovozu tradičně převládaly železná ruda a koncentráty (cca 52%), elektrická energie (7,46%), ropné produkty (7,39%), prostředky k rozvodu elektrické energie (6,31%), výrobky z válcovaného železa a oceli (5,25%), rudy, koncentráty olova, zinku a cínu (1,86%), uhlí (1,51%), uhlovodíky a jejich deriváty (1,17%).

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,280 24,400
USD 22,850 23,030
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články