Zemědělcům se daří, letos vydělají 10 miliard korun

29. 12. 2012 – 13:40 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zemědělcům se daří, letos vydělají 10 miliard korun
Zemědělský sektor letos vydělá 10 miliard korun, odhaduje prezident Agrární komory Veleba Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Podle prezident Agrární komory Jana Veleby letos  zemědělci vydělají 10 miliard korun. Letošní rok považuje z pohledu ekonomiky mezi lepší a přeje zemědělcům úrodný rok 2013. Řekl to v rozhovoru agentuře mediafax.

 

Red: Agrární sektor měl vloni zisky v hodnotě více než sedmnácti miliard korun, jak odhadujete letošní výsledky? Co se na nich nejvíce podepsalo, kterým odvětvím se dařilo a kterým ne?

J. V.: Letošní výsledek nebude tak výrazný, zisk odhaduji kolem 10 miliard korun, což bude nakonec výsledek slušný. Nutno říct, že loňský rok byl mimořádně úrodný a nebude se hned tak opakovat. Letos postihlo některé oblasti mimořádné sucho, týká se to například jižní Moravy, Rakovnicko a další lokality. Došlo i k výrazným přírodním škodám, třeba krupobití a mrazy, které poškodily ovocnáře a vinaře. Jinak i letos trvaly vysoké ceny hlavních tržních komodit rostlinné produkce obilí a ozimé řepky, dobré byly ceny prasat. Naproti tomu výrazně pokleslo mléko, které se ale v posledních měsících znovu zvedá.

Ani v uplynulém roce se snižování rozměru našeho zemědělství nezastavilo. Dál klesala produkční základna živočišné produkce – stavy drůbeže, stavy dojných krav i prasat. I když pokles už není tak prudký, přece jenom jsme se ani po loňském roce nedočkali u žádného z těchto důležitých oborů pro výrobu potravin a zaměstnanost kladného znaménka. Z hospodářských zvířat výrazněji narostly pouze stavy ovcí, nepatrně pak krávy bez tržní produkce mléka. Sečteno a podtrženo, v našich stájích je opět méně dobytka. Až se uzavřou hospodářské výkazy a statistiky, tak zjistíme, že na našich polích je znovu více obilí a řepky a znovu tam bude méně technických plodin a pícnin. Pokud se týká ekonomické výkonnosti, pak se uplynulý rok zařadí mezi ty lepší.

Red.: Letos jste uspořádali "protestní jízdu" kvůli daňovým změnám. Jak se na akci s odstupem času díváte, splnila podle vás svůj účel?

J. V.: Bylo to kvůli chystanému zrušení tzv. zelené nafty, což je vratka ve výši 60 procent spotřební daně nafty použité při obdělávání polí. Je to podpůrný nástroj, který se používá v drtivé většině zemí EU. Protestní jízdy se 23. května na silnicích po republice zúčastnilo přes 2000 traktorů a jiné mobilní techniky. Teprve po ní dostal premiér Nečas rozum a návrh zrušení zelené nafty opustil. Je mi líto, že musíme sahat k takovýmto akcím. Šlo to nepochybně řešit jednáním, ale to pan premiér odmítl. Takže ano, masivní protestní jízda svůj účel splnila. Bohužel, ale jenom pro letošní rok, protože v nedávno schváleném státním rozpočtu pro příští rok už není. Obecně ale platí, že když narazíme na ostentativní neochotu o důležitých otázkách vůbec jednat, tak máme dvě možnosti – smířit se a nedosáhnout ničeho, nebo se vzepřít. Ač neradi, tak volíme druhou alternativu.

Red.: Uspěl jste v senátních volbách, proč si myslíte, že vám voliči dali své hlasy?

J. V.: Příčin je podle mého názoru víc. Skvělý volební tým, určitá má mediální známost, ale za hlavní pokládám skutečnost, že se mi podařilo sestavit srozumitelný a jednoduchý program s minimem politiky a ten dostat k lidem. Je to složité a náročné, ale když tvrdě pracujete, na nic si nehrajete, jste slušný a máte kolem sebe tým, jaký měl já, tak se výsledek dostaví. Vedle toho byla mou velkou výhodou nezávislost. To je v současné krizi české politiky velká a ceněná hodnota, kterou se budu řídit a budu ji uplatňovat.

Red.: Připravujete nějakou legislativní normu?

J. V.: Chci se do toho pustit po novém roce. Jako první by to měla být novela zákona o prodeji státní půdy. Dále bych chtěl úpravou legislativy usnadnit výkon funkce dobrovolných hasičů. Toto je příklad, dalo by se najít mnoho dalších.

Red: Kde vidíte největší legislativní vady, které by se daly napravit?

J. V.: Navážu na předchozí odpověď. Představte si, že když si koupíte státní půdu a zaplatíte ji, tak s ní nemůžete svobodně nakládat. Nemůžete ji prodat, zastavit při realizaci bankovního úvěru, směnit apod. Neznám jiný tak absurdní příklad zábrany nakládání se svým majetkem. Pokud se týká činnosti dobrovolných hasičů, tak není v zákoně ošetřena povinnost zaměstnavatele k jejich uvolňování k zásahu a není řešeno odškodnění úrazů při výkonu funkce. To namátkou dva praktické příklady, se kterými jsem se setkal ve své volební kampani.

Red.: Podporujete v prezidentské kandidatuře Miloše Zemana. Myslíte, že by mohl zemědělcům nějak pomoci ze své možné budoucí funkce?

J. V.: Podporuji ho mimo jiné proto, že v období jeho vlády se problémy českého zemědělství braly vážně a tehdejší ministr zemědělství byl odborník. Jsem si jist, že by nám pomoct mohl a že by to také udělal. Jde o politickou podporu, o vyjádření kladného vztahu k českým zemědělcům, k českým potravinám. Tak, jak to dělají západní politici, například francouzský prezident. To by úplně stačilo a mělo by to velký vliv. Jsem si jist, že Miloš Zeman by české zemědělství aktivně podpořil.

Red.: Od 1. ledna 2013 by měl začít fungovat Státní pozemkový úřad, myslíte, že jeho start bude bezproblémový?

J. V.: Z informací, které mám, vyplývá, že tato akce je velmi špatně připravena. Jde o sloučení současného pozemkového fondu a pozemkových úřadů a vytvoření instituce Státního pozemkového úřadu. Obávám se, že vznikne organizace, která bude jenom na papíře a nastanou velké problémy a chaos. Rád bych se mýlil, ale množství odborných varovných podnětů z terénu tomu napovídá.

Red.: Ministerstvo začalo již se slučováním agentur pro zemědělství a venkov se SZIF, je tento krok podle vás potřebný?

J. V.: Tento krok v žádném případě potřebný není. Je zbytečný, nelogický a nemá podporu většiny českých zemědělců. To je skutečnost. Už to, že po přechodu agentur pod SZIF budou mít jejich pracovníci i nadále část pracovního úvazku s ministerstvem zemědělství a zbytek se SZIF ukazuje na to, že tento krok nemá logiku. Jestli něco v resortu funguje, na rozdíl od jiných, tak to je administrace a příjem evropských dotací. To je vizitka právě agentur pro zemědělství a venkov. Jsem velice zvědav, jak to po jejich sloučení se SZIF a razantním snížení stavu pracovníků bude fungovat dál.

Red: Co byste popřál zemědělcům do nového roku, čeho se nejvíce obáváte v příštím roce a co byste chtěl zvládnout? Jak vidíte příští rok v zemědělství?

J. V.: Chtěl bych jim popřát samozřejmě úrodný rok, to je vždy základ a dobré nervy podložené pevným zdravím. Česká ekonomika bude bohužel i nadále v recesi, na konci roku 2013 odhadují odborníci z ČNB u HDP tzv. kladnou nulu. Tento rámec je nepříznivý pro všechny sektory národního hospodářství, tedy i pro zemědělství. Lidé budou i nadále šetřit, i na potravinách. Přesto by rok nemusel nutně být rokem špatným a o tom, jaký pro nás zemědělce bude, rozhodne příroda a počasí. Pokud bude příznivé, bude dobrá úroda a aktiva převládnou. Vedle toho se nám podařilo vybojovat solidní rozpočet a většina zemědělců jde do nového roku se solidním základem, který umožnil letošní celkem příznivý rok. Zcela zásadní bude diskuse o konečné podobě připravené koncepce českého zemědělství do roku 2020, která určí, zda se vrátíme na cestu oživení a produkce, nebo budeme pokračovat cestou útlumu. Stejně tak zásadní bude další tlak a práce v Bruselu, abychom prosadili do konečné podoby reformy Společné zemědělské politiky co nejvíce našich požadavků.

Jan Drahorád | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,700 23,880
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články