Zisk ČEZu letos roste v řádu desítek procent

10. 8. 2012 – 8:33 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zisk ČEZu letos roste v řádu desítek procent
ČEZ letos začal také vyplácet dividendy ze zisku za rok 2011 v celkové výši 24 miliard korun, Foto: ČEZ | zdroj: NašePeníze.cz

Během druhého letošního kvartálu dosáhla energetická skupina ČEZ čistého zisku v objemu 27,2 miliardy korun, což představuje zvýšení proti stejnému období loňského roku o 14 procent. Růstu zisku napomohlo zvýšení cen i zahraniční aktivity.

Výnosy energetické Skupiny ČEZ meziročně vzrostly o 9,4 mld. Kč (o 9 %) a dosáhly tak výše 113 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) se meziročně zvýšil o 4,5 mld. Kč (o 10 %) a dosáhl tak 48,4 mld. Kč. Čistý zisk meziročně vzrostl o 3,3 miliardy Kč (o 14 %) na 27,2 miliardy korun. Hlavním důvodem růstu zisku bylo zvýšení realizačních cen elektřiny vč. vlivu oslabení koruny a úhrada pohledávek po splatnosti za rumunskými státními drahami. Avizované výsledky za celý letošní rok zůstávají nezměněny - Skupina ČEZ očekává meziročně vyšší čistý zisk na úrovni 41 miliard korun.

Meziroční růst výnosů Skupiny ČEZ byl dále způsoben zvýšením výroby z větrných elektráren v Rumunsku a zvýšením objemu výroby v České republice o 1,4 TWh (o 4 %) na 33,2 TWh. Přispěl k tomu zejména nárůst výroby po dokončení komplexní obnovy Elektrárny Tušimice. Pozitivní vliv na hospodaření Skupiny ČEZ mělo také další uhrazení pohledávek po splatnosti za rumunskými státními drahami (CFR) ve výši 965 mil. Kč.

Meziroční vývoj EBITDA byl naopak negativně ovlivněn rozhodnutím regulátora v Albánii o tarifech a podmínkách podnikání distribuční společnosti v zemi a nárůstem tržních cen elektřiny dovážené do Albánie na pokrytí ztrát. Podařilo se však dosáhnout nového rozhodnutí regulátora, kterým se vstupní ceny elektřiny od státních elektráren KESH snižují z 2 830 na 2 200 ALL/MWh, a to i zpětně za dodávky od 1. 1. 2012, a byla rovněž schválena studie stanovující objektivněji počáteční výši nedobytných pohledávek distribuční společnosti v souladu s nezávislou analýzou.

„Skupina ČEZ si udržuje silnou likvidní pozici, těší se dobrému finančnímu zdraví a je proto důležitou oporou české ekonomiky. Dne 1. srpna jsme začali našim akcionářům vyplácet dividendy ze zisku za rok 2011 v celkové výši 24 miliard korun,“ uvedl Martin Novák, místopředseda představenstva a finanční ředitel ČEZ, a. s.

V polovině května byl dokončen projekt navýšení instalovaného výkonu Jaderné elektrárny Dukovany (z původních 4 x 440 MW na 4 x 510 MW), pozitivní efekt na výrobu byl však v druhém čtvrtletí eliminován souvisejícími delšími odstávkami. ČEZ se dohodl s Evropskou komisí na ukončení šetření formou narovnání, v rámci kterého ČEZ, a. s. prodá uhelný zdroj v ČR s instalovaným výkonem nad 800 MW. „ČEZ tím eliminuje riziko nákladného prokazování faktu, že se nedopustil protisoutěžního jednání, a současně uskuteční prodej v souladu s vlastní strategií rozvoje uhelných zdrojů – provozovat jen moderní nízkoemisní zdroje se zajištěným palivem“ uvedl Pavel Cyrani, ředitel divize strategie ČEZ, a. s..

Temelín a rozvoj jaderné energie

Skupina ČEZ pokračuje i nadále v naplňování pěti strategických iniciativ, z nichž prioritní je výstavba dvou nových bloků Jaderné elektrárny Temelín. Dne 2. července 2012 převzal ČEZ, a. s., nabídky od tří kvalifikovaných zájemců, jež splnily náležitosti pro otevírání obálek požadované  Zákonem o veřejných zakázkách. „Vítěze tendru bychom chtěli vybrat do září příštího roku a v závěru roku 2013 s ním podepsat smlouvu.“ potvrdil Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s..

Tabulka: Hospodářské výsledky Skupiny ČEZ za I. pololetí 2012

                                                                                           (mld. Kč)            meziroční změna %

Provozní výnosy 113,0 + 9 %
EBITDA (Provozní zisk před odpisy) 48,4 + 10 %
Zisk po zdanění 27,2 + 14 %

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,700 23,880
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články