Zisk největší tuzemské banky, České spořitelny, byl vloni 12,05 miliardy

25. 2. 2011 – 8:57 | Banky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zisk největší tuzemské banky, České spořitelny, byl vloni 12,05 miliardy
Kromě zisku klesly také provozní náklady banky, Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Čistý zisk České spořitelny vloni klesl na 12,05 miliardy. Provozní zisk České spořitelny za rok 2010 vzrostl o 1,4 procenta na 26,74 miliardy korun, konsolidovaný čistý zisk se snížil o 4,5 procenta na 12,05 miliardy korun. Banka o tom informovala v pátek s tím, že jde neauditované výsledky podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

„Ekonomický růst v loňském roce byl jen mírný, sektor domácností i firem stále prožíval poúrazový šok. O to víc nás těší nejen růst našeho provozního zisku, ale i příliv vkladů klientů do České spořitelny podpořený růstem klientské spokojenosti,“ uvedl Pavel Kysilka, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

Mateřská bankovní skupina ČS Erste Group, vykázala za čtvrté čtvrtletí 5,2procentní růst čistého zisku na 278,6 milionu eur (6,8 miliardy korun).

Druhá největší banka ve střední a východní Evropě co do objemu aktiv uvedla, že je schopná splatit státní pomoc, kterou získala v době finanční krize v letech 2008 a 2009, bez toho, aby byla nucena přistupovat k dalším kapitálovým opatřením.

Vedení banky také navrhlo vyplacení dividendy ve výši 0,65 eura (15,9 koruny) na akcii, což je v souladu s očekáváním analytiků.

 

Česká spořitelna a hospodaření

 

Čistý úrokový výnos se vlivem prostředí minimálních úrokových sazeb v meziročním srovnání snížil o 1,6 % na 30,27 mld. Kč. Poklesla tudíž také čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům, a to z 4,16 % na 3,86 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 6,7 % a dosáhly tak výše 12,17 mld. Kč. Rostly příjmy z poplatků a provizí z úvěrových obchodů. Díky rostoucímu počtu a objemu se zvýšily příjmy z karetních a platebních transakcí. Objem kartových transakcí v obchodní síti ČS vzrostl o 15,6 % a počet provedených platebních transakcí v rámci služeb Servis 24 a Business 24 se zvýšil o 9,8 % na 93 mil.

Čistý zisk z obchodních operací poklesl o 14,7 % na 2,98 mld. Kč, především vlivem nižších výnosů z obchodování s cennými papíry. Objem výnosů z obchodních operací byl však v porovnávaném roce 2009 mimořádný. V roce 2010 se tak vrátil na běžnou, stále však velmi dobrou, úroveň.

Všeobecné provozní náklady klesly o 3,1 % na 18,68 mld. Kč. Ostatní provozní náklady poklesly o 3,2 %, snížily se odpisy hmotného a nehmotného majetku, a to o pět procent, personální náklady klesly o 2,3 %.

Čistá tvorba rezerv a opravných položek k pohledávkám z úvěrů dosáhla úrovně 9,78 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 13,4 %. Tvorba opravných položek narostla zejména v oblasti drobného bankovnictví.

Saldo ostatních provozních nákladů činí -2,46 mld. Kč, což je nárůst o 21,3 % . Na tomto výsledku se hlavně podílel vyšší příspěvek do Fondu pojištění vkladů kvůli zákonnému navýšení sazby příspěvku.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, aktiv k prodeji a aktiv držených do splatnosti) se v souvislosti s pozitivním vývojem na finančních trzích zejména v 1. čtvrtletí 2010 zlepšil z 0,03 mld. Kč na 0,16 mld. Kč.

Bilanční suma dosáhla výše 881,63 mld. Kč, což je meziročně růst o 3,1 % z 855,13 mld. Kč. Na aktivní straně bilance rostly mezibankovní pohledávky a finanční aktiva držená do splatnosti. Na pasivní straně bilance se zvýšily vklady klientů a objem vlastního kapitálu.

Vlastní kapitál náležející akcionářům banky dosáhl 70,78 mld. Kč. Meziročně se zvýšil o 12,0 % díky nárůstu nerozděleného zisku. Česká spořitelna k posílení své kapitálové báze emitovala podřízené dluhopisy. Jejich celkový objem v bilanci banky k 31. prosinci 2010 činil 11,04 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II (pouze ČS) se zvýšila na 13,9 % z 12,3 %.

Celkový objem portfolia klientských úvěrů poklesl meziročně o 2,0 % na 459,97 mld. Kč. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo objemu 258,82 mld. Kč, což je meziroční pokles o 0,3 %. Objem hypotečních úvěrů fyzickým osobám díky nárůstu ve 4. čtvrtletí zůstal v meziročním srovnání na úrovni 117,45 mld. Kč. Objem spotřebitelských úvěrů a kreditních karet dosáhl 82,69 mld. Kč.

Úvěry korporacím a velkým městům poklesly o 2,8 % na 157,73 mld. Kč. Úvěry ze stavebního spoření se mírně snížily na 45,1 mld. Kč.

Klientské vklady dosáhly objemu 670,29 mld. Kč, meziročně tak vzrostly o 3,5 %. Vklady občanů rostly o 2,9 % na 516,58 mld. Kč. Rostou především spořící vklady (zejména Šikovné spoření a další produkty jako Prémiové vklady, Perfektní vklad a Internetové spoření), vklady stavebního spoření a úložky penzijního připojištění. Vklady veřejného sektoru meziročně poklesly o 0,9 % na 45,83 mld. Kč. Výrazně se však zvýšily vklady právnických osob o 8,9 % na 107,88 mld. Kč.

K 31. prosinci 2010 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 překročil hranici 1,32 mil., což je nárůst o 5,3 %. Počet provedených transakcí vzrostl o 9,8 % na 93 mil.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet je stabilní na úrovni 3,23 mil. kusů, z toho kreditní karty představují 0,44 mil. kusů. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet k 31. prosinci 2010 činil 5,44 mld. Kč, což je růst o 14,8 %. Objem kartových transakcí v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 15,6 % na 86,89 mld. Kč. Počet bankomatů České spořitelny se zvýšil o 7,7 % na 1 312 kusů.

-David Vandrovec | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,290
USD 23,130 23,250
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články