Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele: co vás čeká?

- Životní pojištění autor: Redakce NašePeníze.cz

S novelou zákona o dani z příjmů od 1. ledna 2015 se změní parametr pojištění, na které může zaměstnavatel přispívat. Zásadní změnou je, že bude možné přispívat pouze na smlouvu životního pojištění, která je nastavena v režimu daňové uznatelnosti. To znamená, že ze smlouvy nebude možné provádět v průběhu pojištění mimořádné výběry.

Zaměstnavatelé, kteří přispívají na smlouvy životního pojištění, budou pravděpodobně po svých zaměstnancích na konci roku 2014 nebo začátkem roku 2015 požadovat doložení potvrzení o tom, že je smlouva nastavena jako daňově uznatelná. Foto:SXC

Zaměstnavatelé, kteří přispívají na smlouvy životního pojištění, budou pravděpodobně po svých zaměstnancích na konci roku 2014 nebo začátkem roku 2015 požadovat doložení potvrzení o tom, že je smlouva nastavena jako daňově uznatelná. Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz

Ostatní parametry se nemění, tzn. smlouva musí trvat nejméně do 60 let a minimálně 60 měsíců a pojistník musí být shodný s pojištěným. Zaměstnavatel může přispívat až do výše 30 000 Kč ročně a tento příspěvek bude osvobozen od daně ze mzdy i odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

To, že smlouva nebude umožňovat mimořádný výběr nebo částečný odkup, ale neznamená, že by výběr z takovéto pojistné smlouvy nebylo možné provést. Výběr bude možné provést, ale pro klienta to bude znamenat zpětné dodanění příspěvků zaměstnavatele poukázaných po 1. 1. 2015 a smlouva po provedení výběru bude překlopena do stavu daňově neuznatelné.

Klient/zaměstnanec má po provedení mimořádného výběru zákonnou povinnost informovat zaměstnavatele o tom, že smlouva již není daňově uznatelná.

V případě, že smlouva bude po provedení mimořádného výběru převedena do stavu daňově neuznatelné, nebude mít toto nastavení žádný vliv na zpětné dodanění ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel v tomto případě NIC zpětně nedodaňuje.

Zaměstnavatelé, kteří přispívají na smlouvy životního pojištění, budou pravděpodobně po svých zaměstnancích na konci roku 2014 nebo začátkem roku 2015 požadovat doložení potvrzení o tom, že je smlouva nastavena jako daňově uznatelná.

Níže v tabulce naleznete informace, jak postupovat ohledně potvrzení pro zaměstnavatele v rámci jednotlivých pojišťoven:
 

 

Věříme, že Vám náš přehled pomůže lépe se orientovat ve změnách životního pojištění. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat svého finančního poradce, který Vám poradí dle Vaší konkrétní situace.

Autor: Kamil Durčák, analytik Swiss Life Select

Tagy: peníze zamestnavatel příspěvek životní pojištění