Zrušení roamingových poplatků v EU: 10 otázek a odpovědí

6. 2. 2017 – 18:44 | Věda a technika | red | Diskuze:

Zrušení roamingových poplatků v EU: 10 otázek a odpovědí
zdroj: freeimages.com

Již 15. června letošního roku začne platit nařízení, které zruší roamingové poplatky v Evropské unii. Jak to bude po zrušení poplatků prakticky fungovat s cenami za volání, SMS a data při cestování po EU? Přinášíme odpovědi na 10 souvisejících otázek.

Evropská komise se již deset let snaží zpříjemňovat spotřebitelům zahraniční cesty regulací poplatků za užívání mobilních telefonních služeb. Ceny volání a SMS odeslaných ze zahraničí se za tuto dobu snížily o 92 %. Ceny datových přenosů v zahraničí poklesly během posledních pěti let dokonce o 96 %. Posledním počinem Komise je pak návrh na celkové zrušení všech stávajících roamingových poplatků pro osoby příležitostně cestující po území Evropské unie. Nové nařízení začne platit od 15. června tohoto roku.

V čem nové nařízení spočívá?

V rámci programu nazvaného „Roam like at home“ budete moci využívat veškeré mobilní telefonní služby v ostatních zemích EU za stejné ceny jako ve své domovině.

Koho se zrušení roamingových poplatků týká?

Nové nařízení se vztahuje na všechny osoby, které v jiných státech EU používají SIM kartu ze státu svého bydliště nebo státu, ve kterém mají takzvané stabilní vazby. Stabilní vazbou se v tomto případě rozumí například zaměstnání, dobrovolnická služba či studium.


Vztahuje se zrušení roamingových poplatků i na stávající smlouvy?

Nařízení se bude vztahovat na veškeré, tedy i stávající, zákaznické smlouvy umožňující využití roamingových služeb v zahraničí.


Je nutné se pro zrušení roamingových poplatků registrovat?

Pro čerpání výhod vyplývajících z nařízení není nutná formální registrace. Operátoři nicméně mohou po svých zákaznících požadovat, aby doložili, že skutečně bydlí nebo mají stabilní vazby ve státě, z nějž pochází jejich SIM karta (pokud již těmito informacemi nedisponují například pro fakturační účely).


Do jaké výše je možné služby v zahraničí čerpat?

U předplacených mobilních karet bude možné využívat služby do výše zbývajícího domácího kreditu. Cena za 1 MB dat by v takovém případě neměla přesáhnout maximální výši velkoobchodní ceny, která byla prozatím stanovena na 0,21 Kč/MB, a měla by každoročně dále klesat až na výsledných 0,07 Kč/MB v roce 2022.

U tarifů bude možné čerpat volné minuty a SMS v celé výši sjednaného objemu. Výše dat použitelných v zahraničí se pak určí jako dvojnásobek datového objemu, který lze pořídit za měsíční cenu tarifu.


Po jakou dobu je možné služby v zahraničí využívat?

Nařízení umožňuje mobilním operátorům předcházet potenciálnímu zneužití či nadměrnému užívání roamingových služeb. Pokud v rámci čtyřměsíčního sledovacího období operátor zjistí, že zákazník strávil více než polovinu této doby v zahraničí a zároveň u něj využití roamingových služeb přesáhlo jeho domácí spotřebu, zašle zákazníkovi upozornění. Od této chvíle pak zákazníkovi běží dvoutýdenní lhůta na podání vysvětlení. V případě, že zákazník zůstane v zahraničí i nadále, je operátor oprávněn zavést příplatky ve výši maximálních velkoobchodních cen (0,86 Kč/min, 0,27 Kč/SMS a 0,21 Kč/MB).

Na koho je možné se obrátit v případě problémů?

Máte-li pocit, že vám operátor účtuje neoprávněné částky nebo vám neumožňuje čerpat celý objem služeb podle vašeho tarifu, můžete dané vyúčtování u operátora reklamovat. Pokud nebudete s vyřízením reklamace spokojeni, můžete se dále obrátit na Český telekomunikační úřad.


Jak jsou při užívání roamingových služeb chráněny osobní údaje zákazníků?

V rámci kontroly využití roamingových služeb smí operátoři monitorovat pouze ty údaje, které již v současné době shromažďují pro fakturační účely.


Je možné si i nadále pořídit SIM kartu v jiném státě EU a využívat zde služeb místních telefonních operátorů?

I nadále si můžete pořídit SIM kartu v jiném státě EU a využívat mobilní telefonní služby za místní ceny. Nicméně, nemáte-li v dané zemi bydliště nebo stabilní vazby, nebudou se na vás při jejím použití v dalších státech EU vztahovat výhody nařízení.


Způsobí zrušení roamingových poplatků vzestup cen domácích tarifů?

Podle Evropské komise by zrušení roamingových poplatků nemělo vést ke zvyšování cen na domácích trzích. Pro předejití nečekaných výdajů bylo již v první polovině minulého roku zavedeno přechodné období, které dává operátorům možnost se na zrušení roamingových poplatků připravit. V případě hrozby zvýšení cen pak mohou operátoři požádat národního regulátora o povolení k dočasnému zavedení příplatků za používání služeb v zahraničí ve výši maximálních velkoobchodních cen. Dá se však předpokládat, že Český telekomunikační úřad bude při posuzování těchto žádostí postupovat velmi opatrně, a tudíž není případné zavedení poplatků příliš pravděpodobné.
 

* Uvedené ceny jsou přepočteny kurzem ke dni 1. února 2017: 1 EUR = 27,02 CZK.
Zdroje:
dTest

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,250 25,370
USD 23,660 23,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články