Zvažujete předčasný důchod? Podívejte se, kolik dostanete

11. 9. 2014 – 0:02 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zvažujete předčasný důchod? Podívejte se, kolik dostanete
Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Z důvodu prodlužujícího se důchodového věku stoupá počet občanů, kteří odcházejí do předčasného důchodu. Předčasný důchod je vždy nižší než řádný důchod. Je navíc rozdíl, zda odchází do předčasného důchodu občan s nízkými nebo vysokými příjmy.

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Občané s důchodovým věkem do 63 let mohou odejít do předčasného důchodu 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Kdo má důchodový věk vyšší než 63 let, může odejít do předčasného důchodu v 60 letech. Nejdříve bude možné v budoucnu odejít do předčasného důchodu 5 let před dosažením řádného důchodového věk. Této možnosti budou moci využít občané s řádným důchodovým věkem 65 let a vyšším.

Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. V Tabulce 1 je uvedeno krácení v procentech z výpočtového základu. Řádný starobní důchod se skládá ze dvou částek: základní výměry a procentní výměry důchodu.

<%Anketa238%>

Základní výměra důchodu je pro všechny státní důchody stejná a činí 2 340 Kč. Základní výměra důchodu se nekrátí. Z tohoto důvodu je skutečné krácení u předčasného důchodu u občanů s vyššími příjmy vyšší než u občanů s nižšími příjmy, přestože je v obou případech krácení za předčasnost shodné. Vše si propočítáme na praktickém příkladu.

Tabulka 1: Krácení u předčasného důchodu

Dřívější odchod do penze

(ve dnech)

Krácení

(v %)

Dřívější odchod do penze

(ve dnech)

Krácení

(v %)

90 a méně

0,9 %

631 – 720

8,4 %

91 – 180

1,8 %

721 – 810

9,9 %

181 – 270

2,7 %

811 – 900

11,4 %

271 – 360

3,6 %

901 – 990

12,9 %

361 – 450

4,8 %

991 – 1 080

14,4 %

451 – 540

6,0 %

1 081 – 1 170

15,9 %

541 – 630

7,2 %

 

 

Praktický příklad

Výpočet důchodu u paní Kučerové

Paní Kučerová má průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě za odpracované roky ve výši 70 000 Kč. Vypočítáme si řádný důchod i předčasný důchod paní Kučerové. V obou případech budeme počítat s dobou pojištění 40 let.

Text

Řádný důchod

Předčasný důchod

Osobní vyměřovací základ

70 000 Kč

70 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

4 856 Kč

4 856 Kč

Třetí redukční hranice

(od 30 093 Kč do 103 768 Kč, z 22 %)

8 780 Kč

8 780 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 4 856 Kč + 8 780 Kč)

25 051 Kč

25 051 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5)

60,0

60,0

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

2 340 Kč

Procentní výměra důchodu

(25 051 Kč x 60 %)

15 031 Kč

15 031 Kč

Krácení důchodu (v %)

0,00

15,90

Krácení důchodu (v Kč)

0 Kč

3 983 Kč

Procentní výměra důchodu

(po případném krácení)

15 031 Kč

11 048 Kč

Měsíční důchod

17 371 Kč

13 388 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Kdyby odešla paní Kučerová do předčasného důchodu přesně o 3 roky dříve, tak by měla předčasný důchod 13 388 Kč. Předčasný důchod by dosahoval 77,07 % z řádného důchodu.

Výpočet důchodu paní Sýkorové

Paní Sýkorová má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě 10 000 Kč. Vypočítáme si řádný i předčasný důchod paní Sýkorové. V obou případech budeme počítat s dobou pojištění 40 let.

Text

Řádný důchod

Předčasný důchod

Osobní vyměřovací základ

10 000 Kč

10 000 Kč

První redukční hranice (do 11 415 Kč)

10 000 Kč

10 000 Kč

Výpočtový základ

10 000 Kč

10 000 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

60,0

60,0

Procentní výměra důchodu

6 000 Kč

6 000 Kč

Krácení důchodu (v %)

0,00

15,90

Krácení důchodu (v Kč)

0 Kč

1 590 Kč

Procentní výměra důchodu

6 000 Kč

4 410 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

2 340 Kč

Měsíční důchod

8 340 Kč

6 750 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Při odchodu do předčasného důchodu o 3 roky dříve by měla paní Sýkorová měsíční důchod 6 750 Kč. Předčasný důchod by dosahoval 80,94 % řádného důchodu.

V porovnání s paní Kučerovou by měla paní Sýkorová v procentním vyjádření nižší rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem. Důvodem je konstrukce výpočtu důchodu.

-Petr Gola | Více k penzím na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,660 24,780
USD 22,730 22,910
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články