29 procent čechů se nezajímá o životní prostředí

21. 8. 2007 – 10:54 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

29 procent čechů se nezajímá o životní prostředí
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V rámci květnového výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo problematice životního prostředí. Lidé byli dotazováni, zda se zajímají o informace týkajících se stavu životního prostředí v České republice, zda jich mají podle svého mínění dostatek či nedostatek a jak se Česká republika obecně stará o ochranu životního prostředí.

Výzkum dále sledoval i to, jak čeští občané hodnotí závažnost některých problémů spojených se životním prostředím v globálním měřítku. Přibližně dvoutřetinová většina lidí (67 %) se podle vlastního vyjádření zajímá o informace týkající se životního prostředí, z toho 13 % se o takové informace zajímá „rozhodně“. Naopak 3% respondentů odpověděla, že se o životní prostředí v ČR rozhodně nezajímá a 26% respondentů se spíše spíše se nezajímá. Z výsledků vyplynulo, že vyšší zájem deklarují lidé s vysokoškolským vzděláním a ti, kdo hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou. Odpovědi respondentů z letošního šetření se přitom statisticky významně neodlišily od výsledků srovnatelného šetření uskutečněného v květnu 2006. Pokud jde o míru dostupnosti informací o stavu životního prostředí v ČR, mírně nadpoloviční většina (56 %) obyvatel soudí, že má informací nedostatek, naopak asi třetina (34 %) považuje množství informací v tomto ohledu za dostačující. Jako dostatečnou dostupnost přitom výrazně častěji hodnotí lidé, kteří se podle vlastního vyjádření o informace tohoto druhu „rozhodně zajímají“ (62 %). Relativně častěji se pozitivní hodnocení objevovalo mezi absolventy vysokých škol, muži a dotázanými s dobrou životní úrovní. V porovnání s loňským šetřením se situace z hlediska subjektivního vnímání veřejnosti významně nezměnila.

Kurzy

Kurzovní lístek: 31.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,470 23,610
USD 21,600 21,780
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články