AFIZ: Finanční poradci bojují o klienty i nezákonně

27. 9. 2007 – 4:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

AFIZ: Finanční poradci bojují o klienty i nezákonně
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Představenstvo AFIZ projednalo aktuální poznatek z trhu, týkající s nekorektního postupu některých zprostředkovatelů. Jedná se především o snahu získat exkluzivní přístup ke konkrétnímu klientovi tím, že je mu předloženo k podpisu předtištěné prohlášení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které je pak zasláno zprostředkovatelům, kteří u klienta doposud působili.

Čtěte také: AFIZ varuje před neuváženým vypovídáním pojistných smluv Finanční poradce – máte svého? Představenstvo AFIZ upozorňuje, že tímto jednáním dochází ke klamání klienta, který se domnívá, že po odeslání takovéhoto prohlášení již nejsou jeho osobní údaje předchozím poradcem či zprostředkovatelem zpracovávány. Skutečnost je ovšem taková, že zprostředkovatelé jako zpracovatelé či správci osobních údajů jsou podle zákona na ochranu osobních údajů povinni údaje o klientovi uchovávat po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, přičemž tato doba není u pojišťovacích zprostředkovatelů a investičních zprostředkovatelů vzhledem k požadavkům zvláštních zákonů regulujících jejich činnost omezena na dobu platnosti smlouvy . Klient může o vyřazení z evidence a likvidaci údajů podle zákona požádat pouze v případě, že zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. V těchto případech jsou osobní údaje zpracovávány na základě zákonem stanovené povinnosti, nikoliv na základě souhlasu subjektu údajů. Odvolání souhlasu klienta proto nemá na další existenci těchto údajů v evidenci zprostředkovatele žádný vliv. AFIZ proto doporučuje klientům, aby takováto prohlášení nepodepisovali. "Představenstvo AFIZ je přesvědčeno, že klient by si měl vždy vybírat poradce či zprostředkovatele podle kvality jejich služeb. Omezovat konkurenci výše popsaným způsobem považujeme za nekorektní a v rozporu s etikou. Lze předpokládat, že v souvislosti s uvedeným jednáním dochází rovněž k vypovídání stávajících smluv klienta, týkajících se finančních produktů, a jejich nahrazování smlouvami obdobnými, přičemž může dojít k poškození klienta, a jediným motivem zprostředkovatele je inkasování provize za zprostředkování uzavření nové smlouvy " Zní ve zprávěpředstavenstva AFIZ.

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 22,970 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články