AFIZ varuje před neuváženým vypovídáním pojistných smluv

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR upozorňuje na problematiku organizovaného vypovídání pojistných smluv a jejich nahrazování jinými obdobnými produkty. V poslední době se také na SOS začínají obracet spotřebitelé s dotazem, jak se v takovém případě zachovat.

Placeholder

Placeholder , zdroj: Archiv

K tomuto počínání dochází nejčastěji při přechodu poradců k jiné firmě, kdy tito namísto získávání nových klientů oslovují klienty původní, kterým přepracovávají pojistné smlouvy s cílem získat znovu provizi za uzavření nových smluv u stejných klientů. Takovou praxi představenstvo AFIZ jednoznačně odsoudilo. V této souvislosti AFIZ varuje občany před množícími se nabídkami na uzavření nové pojistné smlouvy životního pojištění s tím, že stávající pojistná smlouva bude předčasně vypovězena, upozorňuje klienty, že předčasné ukončení pojistné smlouvy životního pojištění, která obsahuje i „spořící“ složku, s sebou ve většině případů nese finanční ztrátu, 3. Doporučuje klientům, aby dobře zvážili dopady případného předčasného rušení stávajících smluv. Tyto lze doplnit moderními flexibilními produkty dle aktuální situace, individuálních potřeb a možností. Současně všem doporučuje, aby aktuálně zhodnotili výši krytí možných rizik, neboť praxe ukazuje, že drtivá většina občanů ČR není před možnými riziky dostatečně chráněna. Doporučení AFIZ vychází ze statistických údajů, podle kterých činí průměrné předepsané pojistné životního pojištění v zemích EU 5.2 % HDP, zatímco v ČR je to pouze 1.5 % HDP. Rovněž výše průměrné pojistné částky u životního pojištění pokrývá v zemích EU několikaleté příjmy klienta, zatímco v ČR v průměru postačuje na krytí pouze několika měsíčních příjmů! Takové životní pojištění pak neplní svůj účel. U naprosté většiny klientů tedy existuje dostatečný prostor na doplnění jejich pojistné ochrany při současném zachování smluv dříve uzavřených. [ SOS ]

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy