Aktuální Big Mac Index potvrzuje nadhodnocení koruny

30. 7. 2008 – 13:28 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Aktuální Big Mac Index potvrzuje nadhodnocení koruny
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Poslední data týdeníku Economist, prezentující tzv. Big Mac Index, dokumentují výrazné fundamentální nadhodnocení kurzu koruny. Podle parity kupní síly odvozené od cen hamburgerů je cenová hladina v České republice momentálně o 28 % vyšší než v USA.

Takto prudký relativní nárůst domácí cenové hladiny vůči cenám v USA je převážně dán sílou eura vůči dolaru, nicméně přispěla k němu i neadekvátně silná koruna vůči euru. Vezmeme-li v úvahu úroveň produktivity, pak je viděno skrze ceny hamburgerů, že je česká koruna vůči euru fundamentálně nadhodnocena o 6 %. Jako na zavolanou publikoval britský ekonomický týdeník Economist svůj celosvětový přehled cen hamburgerů Big Mac, který je jednoduchou aplikací zákona parity kupní síly. Ten říká, že aby nebylo možné provádět jednoduchou arbitráž, měly by být ceny identických výrobků stejné. Vyjdeme-li z konceptu parity kupní síly, pak lze směnný kurz v takových podmínkách získat prostým podělením cenových hladin. Srovnání mezinárodních cen hamburgerů ze sítí McDonald‘s přitom představuje názornou ukázku toho jaký apreciační skok česká koruna v posledním období udělala. Podle údajů Economistu je v současnosti cenová hladina v ČR o 28 % vyšší než v USA, přičemž ještě v roce 2000 dosahovaly české ceny hamburgerů po přepočtu jen 56 % cen v USA. Zde je však třeba upozornit, že převážnou část tohoto neuvěřitelného obratu má na svědomí vývoj kurzu eurodolaru, který způsobil, že momentálně je podle zákona jedné ceny euro vůči dolaru „fundamentálně“ nadhodnoceno o 50 %. Pochopitelně, že existuje řada argumentů proč by ceny hamburgerů neměly být celosvětově shodné. Jednou z klíčových teorií je Ballassa-Samuelsonův efekt. Ten nám říká, že vzhledem k různé úrovni produktivity a mezd, mohou být např. ceny v bohatších zemích výše (a naopak). Vezmeme-li však v úvahu aktuální úroveň HDP na hlavu v ČR a HDP na hlavu v eurozóně, zjistíme, že cenová úroveň českých Big Maců vyjádřená v eurech neodpovídá danému stupni produktivity (více viz Flash: Co nám říkají ceny hamburgerů o rovnovážných kurzech středoevropských měn – 1/2/2006). Jinak řečeno, když vezmeme úroveň nižší vyspělosti v ČR ve srovnání s eurozónou, je u nás příliš draho, resp. koruna se z tohoto pohledu jeví jako příliš silná. Podle našeho jednoduchého modelu míra „fundamentálního“ nadhodnocení činí vůči euru přibližně 6 %. Jestliže bychom se spokojili s tím, že fundamentální hodnotou pro kurz EUR/USD je poměr cen hamburgerů (1,06), pak můžeme odvodit i férovou hodnotu koruny vůči americkému dolaru. Hodnota „férového“ kurzu USD/CZK by se pak shodou okolností nacházela v blízkosti hodnoty současného kurzu EUR/CZK . Jan Čermák, ČSOB

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články