Analytik: Zajistěte si včas možnost volby v penzijním připojištění

13. 12. 2011 – 10:35 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Analytik: Zajistěte si včas možnost volby v penzijním připojištění
V současnosti je stále možné vstoupit do starého penzijního fondu a využít tak stávajících podmínek i v budoucnu, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Rok 2012 bude rokem celé řady změn. Mnoho novinek čeká na české spotřebitele také v oblasti osobních financí. Úspory může v době všeobecného zvyšování cen přinést refinancování úvěru na bydlení, zajímavou příležitostí je také uzavření penzijního připojištění za „starých podmínek“ ještě před faktickým spuštěním penzijní reformy. Pozornost spotřebitelů si zaslouží dlouhodobé investice, připravované změny legislativy v oblasti pojištění i vývoj měnového kurzu české koruny.

Pět základních doporučení v oblasti osobních financí pro rok 2012 shrnuje Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum:

1. Na refinancování myslete dříve a využijte vhodných podmínek na trhu

V prvním pololetí 2012 budou refinancovatelné úvěry za cca 38 mld. Kč, z toho úvěry v objemu 23 mld. Kč s aktuální průměrnou sazbou nad 4,5 % a v objemu 12 mld. Kč s aktuální průměrnou sazbou nad 5,5 %. U hypotečních úvěrů lze přitom smlouvu uzavřít, ačkoliv daná částka může být čerpána až později. Standardně je to možné bez dodatečných poplatků u většiny bank do 6 měsíců, u některých dokonce do 9 měsíců od podpisu smlouvy. Za období mezi uzavřením smlouvy a čerpáním sice klient platí poplatek za vedení úvěrového účtu (cca 150 -200 Kč měsíčně), ale důležité je, že si tak může „zafixovat“ současné nízké úrokové sazby. Sazby sice mezitím nemusí vzrůst, avšak v kombinaci s tím, že v současné době jsou pětileté fixace na historických minimech a budoucnost je nejistá, spousta klientů může tuto možnost uvítat. (TIP: Chcete lepší úrokovou sazbu u hypotéky? Musíte s bankou licitovat)

2. Zajistěte si možnost volby v penzijním připojištění

V současnosti je stále možné vstoupit do "starého" penzijního fondu a využít tak stávajících podmínek i v budoucnu, kdy se fondy transformují. Pokud klient vstoupí do aktuálního systému penzijního připojištění, bude mít možnost volby mezi využíváním výhod aktuálního systému, či systému nového. Mezi výhody současného systému, které nebudou v nových účastnických fondech, patří garance nezáporného výnosu, možnost výsluhové penze a pozůstalostní penze. Naproti tomu u nového účastnického fondu bude mít klient možnost volit z více strategií, tedy možnost investovat o něco rizikověji s potenciálně vyšším výnosem (ale i ztrátou). Státní podpora bude stejná – dle výše úložky s maximem 230 Kč měsíčně při 1000 Kč měsíční úložky. Co bude u transformovaného fondu a účastnického fondu stejné, je také oddělení majetku účastníka od majetku penzijní společnosti (což je podstata transformace). (Více čtěte v článku: Penzijní připojištění má před sebou už jen rok "života", pak přijde změna)

3. Vyhýbejte se měnovému riziku

Situace v Evropě může vést nadále ke značným výkyvům měnových kurzů, přičemž lze očekávat, že na problémy v Evropě by vzhledem k provázanosti české ekonomiky s evropskou koruna reagovala dalším výrazným kolísáním. Klienti by tak především měli držet měnu, ve které mají výdaje, tzn. nedržet zbytečně cizí měnu, neplánují-li např. koupi nemovitosti v cizině, či nechtějí-li cíleně s touto měnou spekulovat.


4. Využijte v pojistkách výhod, které budou zakázány

Od 21. 12. 2012 začnou platit pravidla, která zakazují pojišťovnám segmentaci klientům podle pohlaví. To je důsledkem rozhodnutí Evropského soudního dvora, který z antidiskriminačních důvodu zrušil výjimku, která pojišťovnám umožňovala používat rozdílné pojistně matematické modely pro muže a ženy. Protože se ženy dožívají v průměru vyššího věku a jejich chování je obvykle méně rizikové než u mužů, zohledňují tento fakt pojišťovny ve svých modelech. Ženy tak platí nižší pojistné za některá rizika – zejména riziko smrti, muži pak naproti tomu platí většinou logicky nižší pojistné za doživotní rentu.(Více v článku: Muži a ženy nejsou.. Podle soudu jsme bezpohlavní! )

5. Využijte příležitosti k dlouhodobému investování

Období propadu trhu jsou brána vždy jako nejčernější časy. Je třeba si ale uvědomit, že volatilita trhu je přirozená a období růstu vždy střídají období poklesu. Právě v době, kdy trhy klesají, je ideální příležitost začít dlouhodobě investovat, přičemž současná doba nahrává především dlouhodobým investorům, kteří se nebojí rizika akciového trhu, protože státní dluhopisy aktuálně nepřináší nijak zázračný výnos a jejich rizika jsou vyšší než v minulosti. Investice by měly být dobře diverzifikovány jak z regionálního hlediska, tak z hlediska sektorového. Protože nikdo nedokáže odhadnout dno či vrchol, je vhodné investovat pravidelně, čímž lze díky efektu průměrování nákupní ceny snížit riziko nevhodného načasování investice. Zlatým pravidlem je také „nejít s davem“ a vyhýbat se „zaručeným investicím“ – potenciální výnos nestojí za náklady a skrytá rizika, která často nesou.
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,640 24,760
USD 22,970 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články