Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

19. 2. 2010 – 9:56 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) je postavena na třech základních pilířích: NEZÁVISLOST, ODBORNOST, PRAXE. AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky.

Významně byla posílena členská základna AMSP ČR a její vliv. Nejpočetněji je zastoupena těmito obory: dopravní telematika, lodní průmysl, metalurgický a strojírenský průmysl, výroba plastů a gumy, elektrotechnický průmysl, textilní průmysl, stavební průmysl, řemesla, služby obecně a další. Členská firma nemusí splňovat kritérium MSP dle pravidel EU, tj. společnost do 250 zaměstnanců, členem může být i společnost větší. Členy asociace jsou také vybrané banky a finanční instituce, střední a vysoké školy, cechy živnostníků apod. Členskou základnu tvoří i úspěšné české firmy, držitelé nejrůznějších ocenění (Firma roku, Živnostník roku, Místní hrdina apod.)

Členům poskytuje především Informační servis cíleně zaměřený na segment malých a středních firem – novinky z oblasti bankovních produktů, marketingu, vzdělávání, podpory exportu, statistiky, legislativy apod. V rámci spolupráce AMSP ČR s významnými společnostmi nabízí svým členům zvýhodněné balíčky produktů a služeb. K prioritám asociace patří rovněž ocenění práce a výsledků malých a středních firem i živnostníků, proto AMSP ČR poskytuje záštitu nad podnikatelskými soutěžemi Hospodářských novin „Firma roku & Živnostník roku“, dále je odborným garantem soutěže bankovních produktů „Zlatá koruna“. Asociace je vyhlašovatelem Grantového projektu pro své členy pro hodnocení business plánů firem s finanční odměnou. Pro své členy organizuje řadu informačních a vzdělávacích akcí zdarma nebo za zvýhodněných podmínek, nabízí poradenskou činnost, kontaktní setkání, účast v zahraničních misích a celou řadu dalších služeb. Obecně prosazuje zájmy malých a středních firem i živnostníků vůči vládě a dalším institucím ve všech oblastech své činnosti, a to především v rámci připomínkového řízení k nové legislativě týkající se především podnikání malých a středních firem, dále prostřednictvím své aktivní účasti v poradních orgánech ministrů, v hodnotitelských komisích, odborných výborech. Mezi priority AMSP ČR patří i propagace svých členů ať už v rámci členské základny nebo přímo prostřednictvím médií.

Na mezinárodní úrovni má AMSP ČR důležité postavení v rámci evropských struktur. Je členem mezinárodní organizace UEAPME (Union Europeenne de l´Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises – Evropská asociace řemesel, malých a středních podniků) se sídlem v Bruselu, která reprezentuje 11 milionů evropských podnikatelských subjektů z řad malých a středních firem s více než 50 miliony zaměstnanců. Viceprezidentem UEAPME je místopředseda AMSP ČR, své zástupce má asociace i v dalších odborných výborech UEAPME. Přímé zastoupení našich členů v řídících orgánech UEAPME činí naši asociaci respektovaným partnerem. Dále je AMSP ČR členem NORMAPME (Evropský úřad řemesel, obchodu a malého a středního podnikání pro standardizaci).

AMSP ČR se účastní klíčových jednání ministerstev k novým zákonům týkajícím se podnikatelského prostředí. Předkládá zásadní stanoviska a názory za segment malého a středního podnikání v odborných týmech ministrů.

Spolupracuje s předními společnostmi a institucemi v České republice. Dlouhodobě má uzavřenu řadu dohod o vzájemné spolupráci s partnerskými organizacemi jak v České republice, tak v zahraničí, a to zejména z oblasti Visegrádské čtyřky.

AMSP ČR je autorem stěžejních materiálů na podporu podnikání malých a středních firem a živnostníků - „Návrhy na urychlení rozvoje malých a středních podniků“ (červen 2006) a „Návrhy na tlumení dopadů hospodářské krize na malé a střední podniky“ (leden 2009).

Rapidně vzrostl zájem významných médií o AMSP ČR, která citují její názory (Hospodářské noviny, MFDnes, Právo, Ekonom, Profit, Česká televize, Český rozhlas apod.).

AMSP ČR vyžaduje na orgánech státní správy trvalý, kontinuální zájem, snahu a odbornou schopnost vytvářet reálnou strategii rozvíjejícího se a životaschopného podnikání a zabezpečování podmínek pro podnikatelský stav v ČR.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Registrace byla provedena MV ČR pod č.j. VS/1-1/48 640/01-R.
 

Kontakty: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Těšnov 5, 110 00 Praha 1

tel.: 222 246 404, tel./fax: 222 241 553

IČO: 26547783, DIČ: CZ26547783

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: 1011047888/5500

Registrace: MV ČR, č.j. VS/1-1/48 640/01-R

generální ředitelka - Eva Svobodová, MBA - svobodova@amsp.cz, tel.: 224 223 273

sekretariát - Soňa Mikolášková - mikolaskova@amsp.cz

účetní - Ing. Mária Somlóová - amsp@amsp.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,250 24,390
USD 22,320 22,500
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články