Auta a elektronika táhnou český průmysl

13. 8. 2007 – 11:42 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Auta a elektronika táhnou český průmysl
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v červnu 2007 meziměsíčně vyšší o 1,0 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 6,9 %. Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 7,9 %. Hodnota nových zakázek byla meziročně vyšší o 8,5 %.

K růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení, výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení a výroba a opravy strojů a zařízení. Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětvích výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků, výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků a výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody. V červnu se zvýšila produkce v následujících hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro investice (o 14,5 %), pro mezispotřebu (o 4,7 %), energií (o 0,9 %) a pro krátkodobou spotřebu (o 0,5 %). Poklesla v hlavním průmyslovém seskupení výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 1,8 %). Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se meziročně zvýšily o 7,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů byly tržby vyšší o 9,7 % a po očištění od sezónních vlivů vzrostly tržby o 10,5 %. K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení, výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení a výroba a opravy strojů a zařízení. Tržby z průmyslové činnosti poklesly v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků a výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily reálně o 11,5 %, v běžných cenách o 13,2 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 51,1 %. Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 12,2 %. Jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) činil 61,2 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků reálně vzrostly o 13,9 %. Jejich podíl na celkových tržbách těchto podniků (v b.c.) činil 76,0 %. Průměrný počet zaměstnaných osob v průmyslu se v červnu meziročně zvýšil o 22,0 tis. osob (tj. o 1,9 %). Vzrostl v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků (o 9,2 %), výroba a opravy strojů a zařízení (o 5,6 %) a výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (o 5,6 %). Poklesl nejvíce ve výrobě usní a výrobků z usní (o 8,9 %), ve výrobě textilií a textilních výrobků (o 8,0 %) a v těžbě energetických surovin (o 5,9 %). Průměrná měsíční nominální mzda v červnu byla 21 201 Kč a meziročně vzrostla o 6,5 %. Průměrná hodinová mzda byla 146,3 Kč a zvýšila se o 10,4 %. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 5,3 %, hodinová produktivita byla vyšší o 9,8 %. Nové zakázky v průmyslových podnicích ve vybraných odvětvích uzavřené v červnu dosáhly hodnoty 162,1 mld. Kč v b.c., z toho ze zahraničí 104,4 mld. Kč. Meziroční index nových zakázek celkem činil 108,5 %, z toho u nových zakázek ze zahraničí 109,2 %. K růstu nových zakázek ze zahraničí nejvíce přispěla odvětví: výroba motorových vozidel, výroba a opravy strojů a zařízení a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken. Nové zakázky ze zahraničí poklesly v odvětvích výroba základních kovů a hutních výrobků, výroba textilií a textilních výrobků a výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články