BENZINA a.s., změnila svou právní formu

4. 5. 2007 – 4:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

BENZINA a.s., změnila svou právní formu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Společnosti BENZINA a.s., PETROTRANS, a.s. a UNIPETROL DOPRAVA, a.s. změnily od 1. května 2007 svou právní formu z akciové společnosti na právní formu společnosti s ručením omezeným. K témuž dni byla změna právní formy zapsána do obchodního rejstříku.

Uvedená změna by měla přispět k efektivnějšímu a pružnějšímu řízení těchto společností v rámci zavádění nového modelu corporate governance ve skupině Unipetrol. Za účelem zjednodušení každodenního řízení společností došlo v rámci jejich vnitřní struktury ke zrušení funkce generálního ředitele a finančního ředitele s tím, že jejich působnost byla svěřena jednatelům (statutárním orgánům společností). O obchodním vedení budou rozhodovat jednatelé. Společnosti PETROTRANS, s.r.o. a BENZINA, s.r.o. budou mít po změně právní formy dva jednatele a společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. bude mít tři jednatele. Dozorčí rada v uvedených společnostech nebude zřízena s tím, že její působnost bude vykonávána přímo společníky těchto společností. Výše základního kapitálu společností PETROTRANS, s.r.o. a UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. byla nezměněna, v případě společnosti BENZINA, s.r.o. došlo k jejímu mírnému navýšení o 704,– Kč na 900 779 000,– Kč. Změna právní formy nebude mít ve všech podstatných ohledech negativní vliv na závazky uvedených společností vůči jejich věřitelům. Jediným společníkem společnosti BENZINA, s.r.o. je společnost UNIPETROL, a.s., společníky společnosti PETROTRANS, s.r.o. jsou společnosti BENZINA s.r.o. (99,38 %) a UNIPETROL, a.s. (0,62%), a společníky společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. jsou společnosti CHEMOPETROL, a.s. (99,88%) a UNIPETROL, a.s. (0,12%). Na nový model řízení (corporate governance), k jehož zavedení skupinu Unipetrol inspirovaly velké korporace, přechází skupina Unipetrol postupně od 1. ledna 2007. Jedním z hlavních cílů uvedeného procesu je zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti a transparentnosti všech procesů uvnitř skupiny. K naplnění tohoto cíle má vedle změny právní formy některých společností skupiny na společnost s ručením omezeným napomoci i tzv. centrum sdílených služeb, které od 1. dubna 2007 nově začalo fungovat ve společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. To zajišťuje pro ostatní společnosti skupiny některé administrativní a podpůrné aktivity mimo jiné v oblasti účetnictví, IT a lidských zrojů. Mezi výhody právní formy společnosti s ručením omezeným mimo jiné náleží, že: valná hromada má právo vyhradit si do své působnosti jakékoliv záležitosti, včetně záležitostí, které jsou v působnosti jednatelů (s výjimkou udílení pokynů ohledně obchodního vedení společnosti) společníci společnosti mají právo přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (korespondenčním hlasováním) společníci společnosti mají zákonem zajištěné právo požadovat a získávat informace týkající se této společnosti, jejího podnikání, popř. činnosti, včetně práva kontrolovat účetní knihy společníci společnosti mají právo vykonávat přímý dozor nad podnikáním, popř. činností společnosti

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,590 22,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články