Biopaliva - budeme jezdit na biolíh?

17. 3. 2007 – 11:15 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Biopaliva - budeme jezdit na biolíh?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Biopaliva – je to jedno z nejčastějších témat v posledních měsících ve spojení s ropou. Je však třeba oddělit ekonomické důvody od ekologických. Nutnost zavedení biopaliv je určitě nezpochybnitelná. Jedním z hlavních ekonomických důvodů, je podstatně zmenšit závislost na ropě. Podporu tato forma energie získává také u poslanců nejen v česku.

Vzhledem k možnému budoucímu nedostatku ropy a k tomu, že využívání biomasy nepřispívá ke globálnímu oteplování, bude role biopaliv v budoucnu s velkou pravděpodobností růst. Nevýhodou biopaliv ale zůstává malá plošná výtěžnost (v přepočtu 2–6 kW stálého tepelného nebo 1–2 kW mechanického či elektrického výkonu z hektaru u nejlepších energetických bylin) a relativně velká spotřeba energie a lidské práce (tato položka se obvykle propaguje jako podpora zaměstnatosti) na jejich získávání. V současné době mezi nejekologičtější paliva patří rostlinný olej. Je to příležitost pro české zemědělce, je to cesta, jak snížit naši závislost na dodávkách ropy a zároveň je to nikoliv nevýznamný příspěvek ke snižování emisí skleníkových plynů, protože jak známo emise oxidu uhličitého z biopaliv jsou neutrální, protože se jedná o uzavřený cyklus uhlíku.= Strana zelených prosadila v novele zákona o spotřebních daních daňové zvýhodnění stoprocentních biopaliv a stlačených zemních plynů, které se používají jako pohonné hmoty v dopravě. „Nulová spotřební daň pomůže rozhýbat trh s biopalivy“, vysvětluje důležitost změny Martin Bursík. Nulová spotřební daň se nakonec bude týkat pouze stoprocentních biopaliv – stoprocentního bioplynu, stoprocentních živočišných a rostlinných olejů a jejich kombinací. Zelení navrhovali, aby od daně byla osvobozena též biopaliva, která se míchají s motorovým benzínem či motorovou naftou a používají se pro dopravní účely, ale tento návrh Poslanecká sněmovna nepodpořila. V zákoně o ovzduší již existuje taková forma podpory, ale opírá se o finanční podporu státu vybraným výrobcům biopaliv; to schéma bylo nastaveno pro výrobce, kteří by vyráběli bioethanol a byli by úspěšní v tenderu vypsaném státem. Tento princip byl kritizován Evropskou komisí jako diskriminační pro výrobce z ostatních členských států. Navíc se týkal pouze výroby bioethanolu a jeho přimíchávání do benzinu, kdežto model, který předložil Martin Bursík, je model, který umožní, aby se na trhu uplatnil jak bioethanol v příměsi do benzinu, tak metylester řepkového oleje v příměsi do nafty, tak oleje rostlinné a živočišné v příměsi do nafty, tak bioplyn, tak vysokoprocentní biopaliva všech typů, které si dovedete představit anebo které teprve jsou ve fázi výzkumu a vývoje. Splněním povinnosti je například uvedení nafty, benzinu nebo obojí na trh s povinně přimíchanými 2% podílu (pro rok 2008, pro rok 2009 na 3,5 % podílu). Možná se ptáte, proč končí cíl 3,5 % v roce 2009 a proč ne rovnou 5, 75 % podle směrnice o biopalivech k roku 2010. To je proto, že paralelně s touto novelou zákona vláda uložila ministru průmyslu, ministru životního prostředí a dalším, přípravu koncepce podpory vysokoprocentních biopaliv a počítá se s tím, paralelně s tím přimícháváním by měla přijít koncepce a odstranění bariér na trhu – jak právních, tak ekonomických, protože potřebujeme více nežli povinné přimíchávání. To povinné přimíchávání je technicky možné zhruba do 5 %. Evropská směrnice také umožňuje to, aby přimíchávání biopaliva do 5 % neznamenalo výstavbu nového stojanu na čerpací stanici, ale bude to míchání do stávajících paliv, do benzinu a nafty, bez nějakého technického opatření. Počítáme s tím, že paralelně s tímto systémem se vytvoří systém nabídky vysokoprocentních paliv a ten nám poté pomůže splnit ten cíl 5, 75 %, resp. nový cíl schválený Evropskou radou, a to je závazný podíl 10 % biopaliv na spotřebě benzinu a nafty do roku 2020. To je jeden ze závěrů Evropské rady a tady mohu s radostí říci, že ČR vystupovala na jednání Evropské rady v tomto ekologicky a progresivně a prosazovala zvazný cíl 10 procent. Co jsou to vlastně biopaliva? Kapalná biopaliva jsou biopaliva, která se v podmínkách, při nichž jsou skladována, dopravována a připravována pro energetické využití, nachází v kapalném stavu. Mezi kapalná biopaliva jsou řazena zejména následující biopaliva: Alkoholová biopaliva:* Bioethanol je ethanol vyráběný z rostlin obsahujících větší množství škrobu a sacharidů, nejčastěji z kukuřice, obilí, brambor, cukrové třtiny a cukrové řepy. Široké uplatnění má jako automobilové palivo zejména v Brazílii. Biomethanol je methanol vyrobený z biomasy. Jeho produkce je zatím neekonomická a methanol je silně jedovatý. Butanol lze vyrobit složitou fermentací biomasy. Může být použit přímo v existujících benzínových motorech a je méně korozivní než ethanol, ale je také jedovatý. Biooleje mohou být použity v naftových motorech: Rostlinný olej Použitý, např. fritovací olej Bionafta získávaná transesterifikací rostlinných olejů a živočišných tuků. Bioplyn a dřevoplyn lze pomocí Fisher-Tropschovy syntézy přeměnit na kapalné uhlovodíky. Oproti bioethanolu a bionaftě, při jejichž výrobě se využívají pouze určité části rostlin, lze k výrobě dřevoplynu použít celou plodinu, což zvyšuje energetický výnos. Navíc je jedno, z jakých rostlin zdrojová biomasa pochází, takže není nutné pěstovat neekologické monokultury. - zdroje: zeleni.cz, wikipendia, foto:priroda.cz -

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články