Biopaliva jsou v kurzu stoupá využití ve vytápění

8. 4. 2007 – 1:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Biopaliva jsou v kurzu stoupá využití ve vytápění
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Hradec Králové, 6. 4. 2007 – Teplárna ve Dvoře Králové nad Labem v letošním roce plánuje vyrobit 5× více energie spalováním čisté biomasy než v loňském roce. Výroba energie z biomasy má hned několik výhod – produkce odpadů ze spalování biomasy je téměř nulová, emise jsou výrazně nižší než u spalování fosilních paliv, obsah těžkých kovů v biomase je velmi nízký, při spalování biomasy vzniká až 6× méně odpadu.

Energetické rostliny mohou být pěstovány i na dosud nevyužitých zemědělských půdách nebo na rekultivovaných plochách, v podhůří Krkonoš jsou k pěstování rostlin pro biomasu ideální podmínky. Zanedbatelný není ani ekonomický přínos pro regionální rozvoj spočívající ve vytváření nových pracovních míst při pěstování a výrobě biomasy. Výroba a pěstování biomasy je tedy i jednou z možností jak vytvořit nová pracovní místa a zvýšit využití zemědělských ploch pro oblasti s vyšší nezaměstnaností. Z celkového počtu 20 000 MWh vyrobené energie by polovina měla být vyrobena právě šetrným ekologickým způsobem – spalováním rostlinných peletek, dřevní štěpky a pilin. Celkem během roku vyrobí teplárna až 20 000 MWh energie, z toho by měla být přibližně polovina vyrobena z biomasy, zbytek spalováním uhlí nebo spoluspalováním uhlí s biomasou. V září a počátkem října loňského roku probíhaly provozní zkoušky, kdy teplárna spalovala až 100 tun biomasy denně. V polovině prosince loňského roku skončil zkušební provoz a teplárna v letošním roce vyrobí až 10 000 MWh energie spalováním čisté biomasy. Je to 5 x více než v loňském roce. „V teplárně počítáme se spalováním až 240 tun biomasy denně. Ke spalování používáme především rostlinné peletky ( což jsou zpracované zbytky ze sklizní obilovin a vhodných rostlin) , piliny a dřevní štěpku. Samozřejmě bychom uvítali , zvláště v zimním období větší nabídku biomasy.“ říká Ing. Jaroslav Kužel, ředitel elektrárny Poříčí, pod kterou Teplárna ve Dvoře Králové nad Labem patří. Teplárna ve Dvoře Králové nad Labem patří k výrobním zdrojům Skupiny ČEZ. Byla vybudována počátkem padesátých let jako centrální zdroj tepla pro Dvůr Králové nad Labem a nahradila tak nevyhovující lokální zdroje v tomto městě. V současné době instalovaný teplárenský výkon činí 115,8 MW. Ročně se prostřednictvím parní sítě o délce 11 km dodá teplo odběratelům v celkovém objemu asi 500 TJ do 100 předávacích míst . Z tohoto objemu více než 11 % činí zásobování bytů. Evropská unie si v rámci své energetické politiky stanovila cíl zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na úroveň 20 % do roku 2020. Česká republika si jako indikativní cíl stanovila vyrábět 8 % energie z obnovitelných zdrojů v roce 2010. Pro splnění by bylo nutné zvýšit v ČR výrobu z obnovitelných zdrojů energie zhruba dvojnásobně. Teplárna Dvůr Králové je jedním ze zdrojů, kde ČEZ reálně počítá s využitím biomasy. V Teplárně Dvůr Králové nad Labem lze dle předpokladu vyrobit až 10 tisíc MWh za rok právě na bázi využití biomasy.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,360
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články