Biopaliva se přimíchávají do nafty i benzínu, co to znamená?

5. 9. 2007 – 6:15 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Biopaliva se přimíchávají do nafty i benzínu, co to znamená?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Začátkem září začala první fáze povinného zavádění biopaliv na český trh s pohonnými hmotami. Od tohoto data musí veškerá motorová nafta dodaná do konce roku na trh obsahovat minimálně 2 procenta biosložky. Stejné množství biosložky se bude od počátku příštího roku přimíchávat i do motorových benzínů. V roce 2009 se podíl biosložky povinně zvýší na 4,5 % u nafty a 3,5 % u benzínů.

Čtěte také: Ceny PHM Lidé se biopaliv prozatím bojí Biopaliva obohatí motorovou naftu již od 1. září Bionafta: Víte co to je a jaké má vlastnosti? Bionafta: Výroba v EU meziročně vzroste o 70% Poptávka po bionaftě předčí biolíh Bionafta zkrátí producentům paliv zisky Tato opatření vyplývají z novely zákona o ochraně ovzduší, která do českého právního řádu zavádí legislativu EU na podporu využívání biopaliv v dopravě. Přimíchávání biosložky nezajišťují provozovatelé čerpacích stanic, ale tzv. povinné subjekty — výrobci, dovozci a distributoři motorových paliv. Biokomponenty se do motorových paliv přidávají v průběhu jejich výroby nebo na skladových terminálech. Povinný dvouprocentní podíl biosložky musí být obsažen v celkovém objemu pohonných hmot dodaných na trh. Motorista tak může v konkrétním případě načerpat palivo, které bude obsahovat více nebo méně biosložky, její podíl však nesmí překročit 5 %. Výrobci, dovozci a distributoři mohou splnit svoji povinnost také tím, že na trh dodají dostatečné množství čistého biopaliva nebo palivové směsi obsahující vysoké procento biosložky. Biosložka se nebude přimíchávat do benzinu SUPER PLUS s oktanovým číslem 98 a vyšším, protože jeho podíl na trhu je jen cca 1 %. Kontrolu množství dodaných biopaliv na český trh bude provádět Celní správa, která bude moci v případě nesplnění zákonem stanovených podmínek uložit povinným subjektům sankce ve výši 75 Kč za nedodaný litr a 100 000 Kč za špatně vedenou evidenci. Na kontrole zavádění biopaliv se bude podílet také Česká obchodní inspekce v rámci kontroly jakosti paliv u čerpacích stanic. Motorová paliva s nízkým obsahem biosložek nebudou zvlášť na stojanech označena. Pokud bude zákazník požadovat informaci o kvalitě a obsahu biosložky v právě čerpaném motorovém palivu, dostane na vyžádání tuto informaci u obsluhy čerpací stanice. „Z pohledu motoristické veřejnosti se zavedením biokomponent do motorových paliv prakticky nic nemění. Kvalita motorových paliv bude odpovídat požadavkům domácích i evropských norem. Motorová paliva procházejí před uvedením na trh vícestupňovou kontrolou ze strany výrobců i distributorů. Paliva s přídavkem biosložek lze běžně používat pro zážehové i vznětové motory bez omezení. Zkušenosti z okolních států ukazují, že při dodržení všech požadavků nezpůsobuje nízkoprocentní přídavek biosložky v provozu současně vyráběných i starších vozidel žádné problémy.“ Říká k přimíchávání biopaliva do pohonných hmot ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,670 23,790
USD 21,690 21,870
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články