Bipaliva by měla být více daňově zvýhodněna

22. 6. 2009 – 9:56 | Ekologie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Bipaliva by měla být více daňově zvýhodněna
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Novela zákona o spotřební dani, která prošla poslaneckou sněmovnou, zahrnuje podporu kapalných biopaliv v dopravě ČR a produkci biopaliv II. generace vyráběných z nepotravinářských komodit.


Novela zákona o spotřebních daních zahrnuje podporu vysokoprocentních směsí nebo čistých biopaliv, osvobození čistých rostlinných olejů, čistých metylesterů mastných kyselin a bioplynu od spotřební daně z minerálních olejů. Novela dále zahrnuje snížení sazby spotřební daně pro směsi motorové nafty s metylestery mastných kyselin (FAME), kde FAME představují podíl nejméně 30 % (tzv. směsná motorová nafta). U pohonné hmoty E85 (obsahující až 85 % bioetanolu) by mělo být možné uplatňovat nárok na vrácení spotřební daně z podílu lihu kvasného bezvodého obecně nebo zvláštně denaturovaného obsaženého ve směsi. Pohonná hmota E95 (s podílem bioetanolu max. 95 %) je v návrhu osvobozena od spotřební daně v rámci pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi.

- Novela zákona o spotřebních daních podpoří rozvoj biopaliv II. generace

Novela zákona o spotřebních daních v závislosti na dostupných technologiích daňově zvýhodní také produkci biopaliv II. generace, tj. biopaliv vyráběných z nepotravinářských komodit. Nízkoprocentní směsi biopaliv, které jsou v současné době uplatňovány na základě zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zůstanou nadále bez jakýchkoliv podpor.

\"Od navržených změn očekáváme zejména snížení celkových emisí skleníkových plynů a upevnění energetické soběstačnosti ČR. Snížení nebo osvobození biopaliv od spotřební daně je významnou podporou domácího zemědělství a průmyslu, která umožní zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu EU\", vysvětluje požadované změny Ing. Jiří Urban, náměstek pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání Ministerstva zemědělství.

V případě schválení novely v plném znění se ČR zařadí mezi další státy EU (především Německo, Francii, Švédsko, Rakousko), kde jsou biopaliva daňově zvýhodňována.

Přijatou novelou je do zákona o spotřebních daních zapracován Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, který byl předložen Ministerstvem zemědělství a schválen vládou ČR v únoru letošního roku. Před tím byl program posouzen Evropskou Komisí, která vydala kladné stanovisko koncem roku 2008. Dalšími legislativními kroky k přijetí novely bude její schválení Senátem ČR a podepsání Prezidentem ČR. Novela nabude účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,660 24,760
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články