Blíží se začátek školního roku, opatrnost na silnicích je na místě

27. 8. 2007 – 6:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Blíží se začátek školního roku, opatrnost na silnicích je na místě
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

1. září je každoročně významným datem pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku, nebo se po prázdninách znovu vracejí do školy. Cesta do školy s sebou přináší i některá úskalí, na která je při této příležitosti nutné upozornit. Jedním z nich je i nebezpečí při pohybu dítěte v dopravním prostředí.

Pokud si uvědomíme, že z celkového počtu všech úrazů dětí tvoří dopravní úrazy více jak 40 % a úmrtí 31 %, vyplyne nám závažnost této problematiky. Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu odpovídají v první řadě jeho rodiče. Škola může dát dítěti v rámci dopravní výchovy pouze základy, ale praxi v reálném dopravním prostředí musí zajistit rodiče, a to včetně toho, že by měli jít dítěti příkladem. Co by tedy rodiče měli pro bezpečnosti svých děti v silničním provozu udělat? Před začátkem školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy, ukázali mu bezpečná místa pro přecházení, a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení, a to zejména najít bezpečné místo k přecházení (tj. tam, kde má dostatečný rozhled a kde je vyznačený přechod pro chodce), vždy se zastavit, rozhlédnout na obě strany a rychle, nikoli zbrkle, přejít, a nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly. Je vhodné, aby rodiče doprovázeli své mladší děti na cestě do školy raději několik dnů, aby získalo jistotu, že se dítě v dopravním prostředí pohybuje bezpečně. Je nutné dítě upozornit na nebezpečí vyplývající z jeho pohybu d dopravním prostředí – realitou je, že dítě není ničím chráněno, případný střet s vozidlem vždy „prohraje“ dítě. Jednou z hlavních zásad bezpečnosti dětí je jejich viditelnost. Cestou do školy a ze školy by mělo být dítě oblečeno v pestrém oblečení, případně používat retroreflexivní nebo fluorescenční prvky na oblečení nebo na školních taškách. Pokud děti jezdí do školy veřejnou dopravou, musí jim být vysvětleny zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích, tedy nutnost se za jízdy držet, nepřecházet vozovku před nebo za autobusem stojícím v zastávce a vždy vyčkat jeho odjezdu tak, aby při přechodu neměly zakrytý výhled. Pokud rodiče přepravují dítě do školy v osobním automobilu, pak jedině v dětské autosedačce, která v případě dopravní nehody může dítěti zachránit život. V této souvislosti je zajímavé, že ve většině motoristicky vyspělých státech je propagováno, aby rodiče do školy děti nevozili v osobních automobilech; doporučováno je používání veřejné hromadné dopravy, pěší chůze, případně cyklistika. Použití osobního automobilu komplikuje totiž dopravní situaci u škol, kde zaparkovaná vozidla často tvoří překážku například při přecházení dětí přes silnici v blízkosti školy. V neposlední řadě by si rodiče – řidiči měli uvědomit, že začátkem školního roku se v ranních a odpoledních hodinách (cca 7:30 – 8:00 hod., 12:00 – 14:00 hod.) na ulicích vyskytuje více dětí a tomu přizpůsobit své chování – zejména rychlost jízdy. Uvědomme si, že i sebelépe vychované a vycvičené dítě je omezeno ve svém chování v silničním provozu svými mentálními i fyzickými předpoklady, proto jeho reakce jsou velice často nevyzpytatelné.

Kurzy

Kurzovní lístek: 29.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,570 23,690
USD 21,690 21,870
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články