Bohatým letos klesnou daně

17. 1. 2012 – 21:45 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Bohatým letos klesnou daně
Rovná sazba daně je zavedena z členských zemí OECD pouze v Česku, Estonsku a Slovensku, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Výpočet daňové povinnosti v Česku je specifický. Při dosažení stropu pro odvod sociálního a zdrvotního pojištění efektivní zdanění klesá. Pro rok 2012 se snížil strop pro platbu sociálního pojištění. Občané s nadstandardními příjmy tak odvedou na povinných daňových odvodech výrazně méně než v roce 2011.

V Česku je zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. To ale neznamená, že odvedou všichni občané na dani z příjmu fyzických osob stejně. Efektivní zdanění se pohybuje od 0 % do 20 %. Jak je to možné?

  • U zaměstnanců se daň z příjmu fyzických osob odvádí ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zaměstnance zvýšené o sociální a zdavotní pojištění placené zaměstnavatelem. Odvody na pojistném placené zaměstnavatelem činí přitom 34 % z hrubé mzdy zaměstnance.
  • Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka: Pro rok 2012 se sleva na poplatníka zvýšila opět na 24 840 Kč. V roce 2011 činila 23 640 Kč z důvodu tzv. „povodňové daně“.

Mzdová kalkulačka pro rok 2012! Chcete spočítat letošní čistou mzdu?

Rovná sazba daně je zavedena z členských zemí OECD pouze v Česku, Estonsku a Slovensku. V Estonsku i Slovensku je však základem daně hrubá mzda, nikoliv superhrubá mzda. V ostatních zemích je zavedeno progresivní zdanění. Občané s vyššími příjmy tedy odvedou efektivně více než občané s nižšími příjmy.

Rozdíly v progresi zdanění jsou značné. Ve Švédsku je horní sazba daně z příjmu fyzických osob dokonce 61 % (myšleno centrální + místní sazba daně z příjmu). Naproti tomu v Kataru či Saudské Arábii, nečlenských zemí OECD, není daň z příjmu fyzických osob zákonem vůbec stanovena.  Občané tak na dani neodvádí nic.

Efektivní zdanění 0 % až 20 %

Bezdětní občané neodvedou v letošním roce na dani z příjmu fyzických osob ničeho až do hrubé mzdy 10 290 Kč. Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti neodvedou na dani z příjmu ničeho až do hrubé mzdy 21 400 Kč. Efektivní zdanění (kolik skutečně odvedeme na dani z příjmu v porovnání s naší mzdou), tak v Česku pro rok 2012 kleslo.

Zatímco v roce 2010 neodvedl bezdětný zaměstnanec na dani z příjmu ničeho až do měsíční hrubé mzdy 9 970 Kč, v roce 2012 je to do mzdy 10 290 Kč. Důvodem je zvýšení slevy na poplatníka. Naproti tomu sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 %) je efektivně stejně vysoké až do dosažení stropu na pojistném pro všechny občany. Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že právě pojistné je „rovnou daní“.

Tabulka 1: Efektivní zdanění u bezdětných zaměstnanců v roce 2012

 Hrubý měsíční příjem

 Daň z příjmu

 Efektivní zdanění

Pojistné placené

zaměstnancem

(soc. + zdrav. poj.

Efektivní odvody

na pojistném

10 290 Kč

0 Kč

0 %

1 133 Kč

11 %

15 000 Kč

945 Kč

6,3 %

1 650 Kč

11 %

25 000 Kč

2 955 Kč

11,82 %

2 750 Kč

11 %

50 000 Kč

7 980 Kč

15,96 %

5 500 Kč

11 %

100 000 Kč

18 030 Kč

18,03%

11 000 Kč

11 %

Zdroj: vlastní výpočty autora

Rok 2012: snížení stropu na pojistném

Jakmile součet hrubé mzdy zaměstnance od začátku roku dosáhne maximálního vyměřovacího základu, tak se přestane již od tohoto měsíce odvádět ze mzdy zaměstnance pojistné. V roce 2012 se liší strop pro platbu sociálního a zdravotního pojištění. Naposledy se pojistné zaplatí za měsíc, ve kterém bylo hranice dosaženo.

  • Pro letošní rok se výrazně snižuje hranice pro odvod sociálního pojištění. Zatimco v roce 2011 byl maximální vyměřovací základ 1 781 280 Kč, tak v letošním roce je to 1 206 576 Kč. Snížení stropu pro odvod sociálního pojištění se výrazně dotkne peněženek občanů s měsíčním příjmem nad 100 548 Kč měsíčně. Odvedou efektivně méně nejenom na sociálním pojištění, ale také na dani z příjmu fyzických osob.
  • Maximální vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění se zvýšil z 1 781 280 Kč na 1 809 864 Kč.

Nejvíce v letošním roce se zvýší čistá mzda občanům s nadstandardními příjmy, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Snížení maximálního vyměřovacího základu a snížení efektivního zdanění si vypočítáme u zaměstnance s roční mzdou 2 000 000 Kč. 

 Text 

Rok 2011

Rok 2012

Hrubá mzda

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

Sociální pojištění

placené zaměstnancem

115 783 Kč

(1 781 280×6,5 %)

78 428 Kč

(1 206 576 Kč x 6,5 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnancem

80 158 Kč

(1 781 280×4,5 %)

81 444 Kč

(1 809 864 Kč x 4,5 %)

Sociální pojištění

placené zaměstnavatelem

445 320 Kč

(1 781 280×25 %)

301 644 Kč

(1 206 576 Kč x 25 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnavatelem

160 316 Kč

(1 781 280×9 %)

162 888 Kč

(1 809 864 Kč x 9 %)

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na celá sta dolů)

2 605 600 Kč
(2 000 000 + 445 320 + 160 316)

2 464 500 Kč

(2 000 000 + 301 644 + 162 888)

Daň z příjmu

367 200 Kč

((2 605 600 Kč x 15 %) – 23 640)

344 835 Kč

((2 464 500 Kč x 15 %) – 24 840)

Čistá mzda

1 436 859 Kč

(2 000 000 – 115 783 – 80 158 – 367 200)

1 495 293 Kč

(2 000 000 – 78 428 – 81 444 – 344 835)

Efektivní zdanění celkem

28,16 %

25,23 %

Zdroj: vlastní výpočty autora

Zaměstnanec s roční mzdou dva milióny korun si meziročně polepší v letošním roce oproti roku 2011 o 58 434 Kč. Celkové efektivní zdanění se z důvodu poklesu maximálního vyměřovacího základu sníží téměř o 2 procentní body. Celkové efektivní zdanění zaměstnance s měsíční mzdou 166 667 Kč je tak nižší než celkové efektivní zdanění zaměstnance s hrubou mzdou 50 000 Kč o 1,3 %.

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,240 24,380
USD 22,340 22,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články