Boty bez výrobce nekupujte, varuje ČOI

22. 4. 2015 – 18:33 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Boty bez výrobce nekupujte, varuje ČOI
Samostatná kontrolní akce zaměřená na značení obuvi byla do plánu činnosti ČOI zařazena v roce 2014 poprvé a jejím výsledkem byly nedostatky zjištěné v téměř 60 % kontrol z 1304 provedených. Následné zákazy prodeje se vztahovaly na více než 10 tisíc párů | zdroj: NašePeníze.cz

Samostatná kontrolní akce zaměřená na značení obuvi byla do plánu činnosti ČOI zařazena v roce 2014 poprvé a jejím výsledkem byly nedostatky zjištěné v téměř 60 % kontrol z 1304 provedených. Následné zákazy prodeje se vztahovaly na více než 10 tisíc párů obuvi v hodnotě 1,6 milionu korun.

Nejčastějším porušením byl prodej výrobků bez údajů o výrobci nebo dovozci a chybějící označení materiálů použitých v hlavních částech obuvi. Téměř stejně často nebyl spotřebitel náležitě seznámen se správným způsobem použití a údržby zakoupené obuvi nebo s její cenou.

„Tyto nedostatky, které lze zejména v provozovnách se širokým sortimentem přičítat nízké odbornosti prodávajících či nekvalifikovanosti jejich personálu, mohou následně vést ke zbytečným reklamacím a nespokojenosti spotřebitelů s užitnými vlastnostmi výrobků. Proto doporučuji spotřebitelům, aby řádné značení obuvi sledovali a aby vyžadovali po prodávajícím maximum informací o vhodném způsobu použití vybraných výrobků a jejich správné údržbě. Pro nás je vysoký poměr kontrolních zjištění signálem, že je třeba se tomuto segmentu trhu důsledně věnovat i v dalším období,“ zhodnotil výsledky kontrolní akce Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Závěr?

Výsledky kontrol nabídky a prodeji obuvi v roce 2014 prokázaly četné nedostatky a porušování požadavků obecně závazných právních předpisů prodávajícími, a to zejména v případě menších prodejen s nedostatečně kvalifikovaným personálem, kde je obuv jedním artiklem ze sortimentu prodeje. Proto bude Česká obchodní inspekce monitorování prodeje obuvi věnovat pozornost i v následujícím období. Dobrou zprávou pro spotřebitele je, že bylo při této kontrolní akci zjištěno poměrně málo nedostatků souvisejících s reklamacemi, a to jak při informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z odpovědnosti za vady, tak i při vyřizování uplatněných reklamací. Při kontrole vyřizování reklamací jsou však kontroly České obchodní inspekce zaměřeny pouze na dodržování formálních náležitostí přijetí a vyřízení uplatněných reklamací, včetně zákonem stanovené lhůty k vyřízení reklamace. Nejedná se tedy o kontrolu věcné správnosti způsobu vyřízení reklamace, ale o plnění povinností prodávajících, upravených zákonem o ochraně spotřebitele. Nesouhlasí-li spotřebitel s rozhodnutím prodávajícího v reklamačním řízení a dohoda stran není možná, je třeba tento soukromoprávní spor řešit občanskoprávní cestou.

Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články