BRKI - Bankovní registr klientských informací (BRKI)

26. 10. 2016 – 10:11 | Banky | Martin Slapnička | Diskuze:

BRKI - Bankovní registr klientských informací (BRKI)
Úvěrový registr BRKI | zdroj: freeimages.com

Bankovní registr klientských informací (BRKI) vede databázi údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž bankám poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svou úvěrovou historii.

Registr zahájil svou činnost v roce 2002. Bankovní registr klientských informací je spravován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. Více informací najdete na www.cbcb.cz.


TIP: Úvěrové registry a co vše byste o nich měli vědět

Jaký má pro mě jako dobrého klienta BRKI přínos?

Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost banka uvidí ve Vaší úvěrové zprávě a bude na Vás nahlížet jako na solidního zákazníka. Pravděpodobně tak dostanete požadované finanční prostředky bez problémů a rychleji. Je také možné, že dostanete lepší podmínky než klient neznámý či takový, který nesplácí své závazky řádně a včas.

Proč má klient dávat souhlas se zpracováním osobních dat?

Banky Váš souhlas k tomu, aby si mohly informace o vaší osobě mezi sebou vyměňovat, nepotřebují, a to v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů v návaznosti na Zákon o bankách. Banky ovšem mají zájem o zvyšování kvality nabízených produktů a snižování rizik tím, že budou získávat údaje vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů i z Nebankovního registru klientských informací (provozovaného společností CNCB). Právě základním předpokladem fungování této výměny informací mezi bankami a nebankovními věřitelskými subjekty (zejména leasingové společnosti a společnosti poskytující spotřebitelské úvěry) je existence Vašeho souhlasu.

Je možné, aby údaje z BRKI někdo zneužil?

Bezpečnost údajů v BRKI je velmi dobře zajištěna jak po technické, tak po organizační stránce. Data jsou přenášena po maximálně zabezpečených privátních linkách a jsou šifrována. Všechny komunikující servery i uživatelé tohoto uzavřeného systému jsou navíc identifikováni a autorizováni pomocí certifikátů vydaných kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb. Vedle technického zabezpečení dat je zde množství organizačních pravidel a kontrol zajišťujících nemožnost zneužití systému či dat v něm obsažených.

Pokud nesplatím jednu splátku třeba jen o jeden až dva dny, objevím se v BRKI jako neplatič?

Jedno až dvoudenní zpoždění se zaplacením splátky se v BRKI zpravidla neobjeví. Uživatelé BRKI (banky) aktualizují údaje ze svých databází jednou měsíčně, a to ještě navíc s několikadenní prodlevou tak, aby byly eliminovány transakční doby přenosu peněz.

Zdroje:
Česká bankovní asociace

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.10.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,440
USD 23,180 23,360
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články