Brněnský Ekologický právní servis obvinil Hyundai Motor Manufacturing Czech z ignorace a porušování zákonů ČR

16. 5. 2007 – 13:34 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Brněnský Ekologický právní servis obvinil Hyundai Motor Manufacturing Czech z ignorace a porušování zákonů ČR
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Brněnský Ekologický právní servis (EPS) dnes obvinil společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) z ignorace a porušování zákonů České republiky v souvislosti s výstavbou dešťové kanalizace v areálu svého budovaného závodu v Nošovicích.

Předmětem kritiky ze strany EPS jsou dvě věci: 1) Údajně nepovolená stavba této kanalizace a 2) Nevhodně zvolená betonová technologie. Společnost HMMC rozhodně popírá veškerá nařčení EPS z porušování zákonů České republiky při výstavbě dešťové kanalizace v Nošovicích a k jednotlivým bodům sděluje: Nepovolená stavba Malá část dešťové kanalizace, která je v současnosti v Nošovicích budována, je součástí úpravy zařízení staveniště v Nošovicích. Z tohoto důvodu k jejímu vybudování není zapotřebí stavební povolení, ale stavební ohlášení, které bylo včas a správně podáno příslušnému stavebnímu úřadu. Po ohlášení došlo ke změně, kdy byly dvě větve kanalizace svedeny částí potrubí, která je předmětem oznámení EPS, do společného odlučovače olejových látek. Důvodem této změny je výrazně jednodušší a spolehlivější údržba zařízení. Žádná další část kanalizace samozřejmě nebude realizována před nabytím právní moci příslušného vodoprávního povolení; s výstavbou samotné dešťové kanalizace se nepočítá dříve než v červenci 2007. Nicméně, jako signál vstřícnosti a ochoty jednat o sporných bodech a nacházet oboustranně přijatelná řešení, rozhodla dnes společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. o okamžitém zastavení stavby sporného úseku dešťové kanalizace, a to do obdržení znaleckého posudku a rozhodnutí o dalším postupu. Betonové potrubí, znalecký posudek Pokud se týká zvolené technologie potrubí, je nutno připomenout, že to byl právě EPS, kdo použití betonového potrubí navrhoval. Vzhledem k rozdílnosti názorů byla dne 29. března 2007 požádána Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) o vypracování nezávislého znaleckého posudku, který má definitivně určit používanou technologii. Ačkoliv je společnost HMMC přesvědčena o vhodnosti použitého betonového potrubí, je připravena, pokud tak stanoví odborný posudek VŠB-TUO, již položené potrubí odkrýt a nahradit jej technologií určenou tímto posudkem. Závěrem ještě vysvětlující informace ke znaleckému posudku: Posudek měl být původně hotov do konce dubna, poté byl na žádost zpracujícího znalce posunut termín na první květnový týden, a na základě nové žádosti bylo dohodnuto, že by měl být posudek hotov nejpozději do konce tohoto týdne, tedy do 18. května 2007.

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,800
USD 22,950 23,130
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články