Čechy příliš nezajímá jaký má výrobek, který kupují, vliv na životní prostředí

29. 7. 2009 – 17:03 | Ekologie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Čechy příliš nezajímá jaký má výrobek, který kupují, vliv na životní prostředí
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Podle dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometru čtyři z pěti Evropanů uvádí, že se zajímají o to, jaký má výrobek, který kupují, vliv na životní prostředí. Největší ohledy na životní prostředí berou obyvatelé Řecka, kde 90 % dotázaných uvedlo, že dopad produktu na životní prostředí hraje důležitou roli při rozhodování o jeho koupi.


Evropané byli v tomtéž průzkumu rovnoměrně rozděleni, pokud jde o tvrzení výrobců o vlivu jejich produktů na životní prostředí. Téměř polovina zastává názor, že kombinace vyšších daní z produktů poškozujících životní prostředí a nižších daní v případě produktů, které jsou k životnímu prostředí šetrné, by byla pro ekologické produkty tou nejlepší reklamou. Řada z respondentů je rovněž přesvědčena o tom, že důležitou roli v propagaci ekologických produktů hrají maloobchodníci. Dále je kladně přijímáno povinné označování zvláštní etiketou všech spotřebních výrobků, jejichž produkce přispívá ke zvýšení koncentrace CO2.

- BMW a Mitsubishi zažalovány kvůli reklamním informacím o emisích CO2
- Nový zákon o odpadech: ekologické chování se lidem musí vyplatit - kdo třídí, ušetří

Komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Boj proti změně klimatu musíme vést na všech frontách a přispět k němu může každý z nás. Nejedná se pouze o pravomoc podniků a vlád; záleží i na spotřebitelích. Když si jednotliví zákazníci zakoupí produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a ke klimatu, dají výrobcům jasný signál, aby začali dodávat takových produktů více“.

Dopad produktů na životní prostředí je důležitý

V dnes zveřejněném průzkumu Eurobarometer o přístupu Evropanů k udržitelné spotřebě a produkci valná většina občanů EU (83 %) uvedla, že dopad produktu na životní prostředí hraje důležitou roli při rozhodování o jeho koupi. Nejvíce se při takovém nákupu rozhodují Řekové (92 %), zatímco na posledním místě jsou Češi (62 %).

Smíšené názory na tvrzení producentů o účincích jejich produktů na životní prostředí

Dotázaní Evropané byli rovnoměrně rozděleni, pokud jde o otázku tvrzení výrobců o vlivu jejich produktů na životní prostředí – 49 % těmto tvrzením věří a 48 % nikoliv. Tvrzením producentů nejvíce věří Nizozemci (78 %), zatímco nejmenší důvěru mají Bulhaři (26 %).
 
Vyšší daně pro produkty poškozující životní prostředí a nižší daně v případě produktů, které jsou k životnímu prostředí šetrné

Přibližně 46 % občanů EU si myslí, že nejlepším způsobem, jak propagovat ekologické produkty, by bylo zvýšení daní z produktů poškozujících životní prostředí a snížení daní z těch produktů, které jsou k životnímu prostředí šetrné. Nejvíce zastánců tohoto systému založeného na dvou různých daňových sazbách bylo ve Velké Británii, zatímco Malťané tuto myšlenku tolik nepodporují (28 %) a místo toho dávají přednost pouze snížení daní z produktů šetrných k životnímu prostředí.

Významná role maloobchodníků při propagaci produktů šetrných k životnímu prostředí

Dotázaní se výrazně přikláněli k tomu, aby maloobchodníci propagovali produkty šetrné k životnímu prostředí. Přibližně polovina občanů EU (49 %) si myslí, že maloobchodníci by měli takové produkty v obchodech zviditelnit nebo že by jim měli vyhradit zvláštní ekologické oddělení. Třetina (31 %) Evropanů uvedlo, že nejlepším způsobem, jak mohou maloobchodníci propagovat ekologické produkty, je poskytnout o nich zákazníkům více informací.

Silná podpora označování uhlíkové stopy

Ačkoliv méně než polovina Evropanů tvrdí, že ekoznačky hrají při jejich rozhodování o zakoupení produktu důležitou roli, a pouze jeden člověk z deseti zastává názor, že celkové množství emisí skleníkových plynů způsobených produktem by mělo být uvedeno na ekoznačkách, přibližně 72 % občanů EU si myslí, že etiketa uvádějící uhlíkovou stopu produktu by měla být v budoucnu povinná. Názory na toto téma se v různých členských státech velmi lišily – nejméně podporují takové označování Češi (47 %), přičemž Řekové naopak tuto myšlenku podporují téměř bezvýhradně (90 %).

Na etiketě s uhlíkovou stopou by bylo uvedeno celkové množství skleníkových plynů – včetně oxidu uhličitého – vzniklé během životnosti produktu, počínaje jeho produkcí a konče jeho likvidací. V současné době v Evropě takový program neexistuje, avšak Rada ministrů životního prostředí v prosinci 2008 vyzvala Komisi, aby zvážila zavedení systému označování uhlíkové stopy.

Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články