ČEKIA: Největšími zahraničními vlastníky v českých firmách jsou Nizozemci, Němci a Rakušané

14. 3. 2007 – 11:02 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČEKIA: Největšími zahraničními vlastníky v českých firmách jsou Nizozemci, Němci a Rakušané
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V první desítce figuruje například USA a Japonsko, v první třicítce i daňové ráje Základní kapitál českých firem ke konci roku 2006 dosáhl 55,9 % HDP. tuzemské subjekty ovládají 1 036 miliard korun základního kapitálu v českých firmách, což představuje 59 % základního kapitálu všech českých firem (celkem 1 759 miliard korun). Vlastníci se sídlem v Nizozemí drží více než 25% (téměř 182 miliard korun) z celkové hodnoty základního kapitálu v českých firmách, který je kontrolován zahraničními subjekty. Následují Němci s 15,7 % (113 miliard korun) a Rakušané s 10,3 % (74 miliard korun)

vyplývají z databází a výpočtů České kapitálové informační agentury (ČEKIA). „Máme k dispozici velmi podrobný přehled vlastníků českých firem,“ uvedla členka představenstva agentury ČEKIA Petra Doležalová s tím, že informace o vztazích a vazbách mezi subjekty patří mezi nejvyhledávanější datové typy, které ČEKIA ve svých databázích zpracovává. Aktuální složení vlastnické struktury tuzemských firem odráží transformační proces, který v České republice odstartoval počátkem 90. let 20. století, a který je již téměř u konce. „Převaha českého kapitálu je dána zastoupením malých a středních podniků v tuzemské podnikatelské sféře“, vysvětlila Petra Doležalová. „To dokládají i čísla týkající se právní formy vlastníků, když u 91,1 % firem ovládaných českým kapitálem je rozhodujícím vlastníkem fyzická osoba“, dodala. Mezi zahraničními vlastníky s převahou dominuje nizozemský kapitál. „Nizozemské společnosti, jsou zakládány z důvodu daňové optimalizace a ovládají v ČR zejména velké podniky. Není tedy překvapením, že nizozemský kapitál je přítomen jen u relativně malého počtu firem, i když podíl země na celkovém kapitálu ovládaném zahraničními společnostmi představuje 25 %,“ uvedla Petra Doležalová. Dalšími v pořadí je Německo, Rakousko a s odstupem Velká Británie, Francie a Španělsko. Mezi deseti největšími vlastníky podle základního kapitálu figurují například Spojené státy americké nebo Japonsko. „Čína, která je na ekonomicky vzestupu a tamní podnikatelé investují po celém světě, v českých firmách kontroluje kapitál pouze ve výši 1,6 miliardy korun. Ovšem celkový objem investovaných peněz původem z Číny u nás bude mnohonásobně vyšší,“ uzavřela Petra Doležalová. Do první třicítky se dostaly i země, které jsou využívány pro daňovou optimalizaci tzv. daňové ráje – Kypr, Britské panenské ostrovy nebo Kajmanské ostrovy. Země Podíl na základním kapitálu v mil. Kč Počet firem s kapitálem dané země   Země Počet firem s kapitálem dané země Podíl na základním kapitálu v mil. Kč Česká republika 1036643 203864 1. Česká republika 203864 1036643 Nizozemí 181706 2912 2. Německo 10943 113421 Německo 113421 10943 3. Rusko 9629 2487 Rakousko 74419 3903 4. Ukrajina 6796 1477 Velká Británie 47152 2008 5. Slovensko 4404 14109 Francie 46671 991 6. Rakousko 3903 74419 Španělsko 31767 401 7. Nizozemí 2912 181706 Švýcarsko 29216 1384 8. Itálie 2508 7962 USA 28041 1796 9. Čína 2092 1558 Japonsko 26664 130 10. Velká Británie 2008 47152 Kypr 24056 611 11. USA 1796 28041 Lucembursko 19449 676 12. býv. Jugoslávie 1780 355 Slovensko 14109 4404 13. Švýcarsko 1384 29216 Belgie 12722 625 14. Bělorusko 1351 147 Itálie 7962 2508 15. Francie 991 46671 Lichtenštejnsko 7004 224 16. Moldávie 930 79 Švédsko 6712 326 17. Polsko 928 1844 Bermudy 5121 7 18. Lucembursko 676 19449 Dánsko 4234 226 19. Belgie 625 12722 Kanada 4046 299 20. Kypr 611 24056 Brit. Pan. ostrovy 3972 296 21. Kazachstán 604 216 Kajmanské ostrovy 2581 19 22. Izrael 519 163 Rusko 2487 9629 23. Vietnam 480 54 Norsko 2310 84 24. Španělsko 401 31767 Maďarsko 1995 339 25. Maďarsko 339 1995 Korejská republika 1960 49 26. Bulharsko 332 34 Polsko 1844 928 27. Švédsko 326 6712 Čína 1558 2092 28. Kanada 299 4046 Ukrajina 1477 6796 29. Brit. Pan. ostrovy 296 3972 Irsko 1073 244 30. Turecko 263 45 jedná se o počet společností, ve kterých je přítomen zahraniční kapitál dané země, tzn. že pokud je daná společnost kontrolována například německým a rakouským kapitálem, je započítána u obou zemí. Poznámka: Propočet zohledňuje výhradně primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoli další vazby týkající se vlastníka. Do propočtů byly zařazeny jen veřejně dostupné informace o vlastnických vztazích tuzemských firem. Zdroj: ČEKIA (databáze MAGNUS) a vlastní výpočty agentury ČEKIA

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,290
USD 23,130 23,250
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články