Centrální sklad padělků ČOI uzavřen

21. 5. 2007 – 9:05 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Centrální sklad padělků ČOI uzavřen
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V rámci seznámení s hospodařením České obchodní inspekce nařídila ústřední ředitelka Jana Příhodová po svém nástupu do funkce kontrolu systému předávání a dalšího nakládání se zabranými výrobky porušujícími některá práva duševního vlastnictví.

Kontrola se týkala smluv uzavřených na pronájem objektu centrálního skladu výrobků určených po propadnutí státu pro humanitární účely, využívání kapacity tohoto objektu i vozidel určených pro svoz padělků. Již průběžná zpráva o zjištěných nedostatcích byla Příhodové důvodem k přípravě návrhu na zrušení. Důvody pro požadavek, adresovaný Janou Příhodovou ministrovi průmyslu a obchodu, který by umožnil ČOI ukončení činnosti centrálního skladu padělků v Bečvárech, jsou netransparentní pronájem bez výběrového řízení, nestandardní platby za další služby a zboží pronajímateli objektu, nedostatečný způsob evidence pohybu zboží, neumožňující přesnou inventuru, nevyhovující pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením, nehospodárné a nedostatečně evidované používání služebních vozidel a také špatný technický stav objektu. V současné době je sklad uzavřen z důvodu probíhající inventury. Na tuto skutečnost byli ředitelé inspektorátů ČOI upozorněni na jedné z prvních porad a požádáni, aby zajišťovali nakládání se zabranými padělky způsobem, zavedeným do července 2006. V centrálním skladu padělků ČOI bylo od loňského července zaměstnáno na dobu určitou (na 1 rok), celkem 12 pracovníků, z toho 9 zdravotně znevýhodněných. Do doby ukončení inventury nemají pracovníci do skladu přístup (v souladu se ZP jsou jim uloženy překážky v práci, což znamená, že stanovenou činnost nevykonávají, ovšem na mzdě nejsou kráceni). Při vnitřní kontrole bylo mimo jiné zjištěno, že pracovní podmínky těchto zaměstnanců jsou nevyhovující (objekt např. nelze pro celodenní práci stanoveným způsobem vytopit). Zdravotně znevýhodnění zaměstnanci kromě toho v rámci pracovní doby nepřicházejí do kontaktu s jinými občany a jsou tedy společensky izolováni, což odporuje kritériím jejich integrace do společnosti. Při ukončení činnosti skladu v Bečvárech budou pracovní místa pro zaměstnance zdravotně znevýhodněné nadále zachována v rámci oblastních inspektorátů ČOI. Co se týče provozu vozidel určených pro přepravu padělků, kontrolou bylo zjištěno, že za 9 měsíců provozu 2 služební vozidla přidělená pro potřeby skladu najela přes 30 tis. km, což představuje náklady na PHM převyšující 100 000 Kč. Místo svážení zabaveného zboží z inspektorátů byly jízdy převážně uskutečněny bez řádného zdůvodnění mezi Prahou a Bečváry. Bude-li centrální sklad ČOI na základě rozhodnutí vlády zrušen, ČOI bude i nadále postupovat při využívání propadlých výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Také pracovní místa pro osoby zdravotně znevýhodněné zůstanou v rámci ČOI zachována, záměrem je jejich začlenění do pracovního kolektivu, a ne izolace od společnosti. Další nakládání s padělky znamená přechod k již zavedenému způsobu, který byl před zahájením provozu centrálního skladu ČOI v červenci 2006. Zájemci z neziskových organizací se mohou o výrobky pro humanitární účely hlásit na místně příslušných inspektorátech, kde jim po proběhnutí zákonem stanovených náležitostí budou také přímo předávány. V roce 2006 bylo inspektory ČOI zabaveno (mimo audio-video nosičů) 167 808 kusů výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Pro humanitární účely bylo v loňském roce neziskovým organizacím předáno 24 391 ks výrobků.

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články