Ceny potravin: je třeba investovat do zemědělství rozvojových zemí

26. 5. 2008 – 0:52 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ceny potravin: je třeba investovat do zemědělství rozvojových zemí
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Podle usnesení Evropského parlamentu o rostoucích cenách potravin by měla být dána priorita investicím do zemědělství, akvakultury, rozvoje venkova a agroobchodu v rozvojových zemích. Poslanci také žádají, aby byla zavedena spravedlivější pravidla pro mezinárodní obchod a provedeno hodnocení dopadu spekulací na ceny potravin.

Lidé začínají šetřit díky zdraženým potravinám a lékům, ekonomika zpomalí Gandalovič: Růst cen potravin z loňského roku by se neměl opakovat Pokud jde o biopaliva, EP se domnívá, že jejich výroba by měla být vázána přísnými kritérii udržitelnosti, a žádá členské státy, aby podporovaly využívání a výrobu bioenergie druhé generace. Parlament v usnesení, které přijal poměrem hlasů 485:52:7, zdůrazňuje, že právo na potraviny je právem základním a že je třeba zlepšit nepřetržitý přístup všech lidí k dostatečnému množství potravin pro aktivní a zdravý život. Dvě miliardy lidí však nadále žijí v krajní chudobě a 850 milionů lidí má každodenně hlad. Rada by proto měla prohloubit svůj závazek přijatý v rámci rozvojových cílů tisíciletí a přijetím agendy EU pro rozvojové cíle tisíciletí na červnovém zasedání Evropské rady znovu potvrdit své finanční závazky. Poslanci také vyzývají Komisi, aby analyzovala dopad spekulací na ceny potravin a na základě této analýzy navrhla příslušná opatření. Udržitelná produkce potravin EP upozorňuje na to, že u mnohých potravinářských výrobků tvoří cena surovin relativně malou část konečné ceny. Vyzývá proto Komisi a členské státy, aby provedly analýzu rozporu mezi cenami od výrobců a cenami, které si účtují významné maloobchody. Poslanci také žádají, aby bylo provedeno posouzení dopadu role maloobchodů v potravinovém řetězci. Parlament rovněž poukazuje na to, že stávající zásoby obilí v EU by vystačily pouze na 30 dnů a vyjadřuje vážné pochybnosti nad tím, zda jsou evropské zásoby potravin na patřičné úrovni. Komise by proto měla navrhnout strategii pro vytvoření zásob potravin s cílem zamezit možným budoucím krizím. Poslanci současně zdůrazňují, že potravinám je třeba dávat přednost před palivem a výroba biopaliv by měla být podle jejich názoru vázána přísnými kritérii udržitelnosti. Parlament sice souhlasí, že subvencování EU plodin určených k výrobě biopaliv již není opodstatněné, ale velmi důrazně upozorňuje na to, že v současnosti jsou pro tento druh výroby využívána pouze 2−3 % zemědělské půdy v EU. Zprávy ve sdělovacích prostředcích, které viní ze současné potravinové krize biopaliva, jsou podle EP zveličené, alespoň pokud jde o EU. Poslanci přesto vyzývají Komisi a členské státy, aby věnovaly více úsilí na podporu využívání a výrobu bioenergie druhé generace, při níž se zpracovává hnůj a odpady ze zemědělské výroby, nikoliv prvotní zemědělské produkty. Současná krize vyžaduje okamžitou a důkladnou diskusi mezi orgány EU a členskými státy o úloze, kterou může plnit moderní biotechnologie při zajištění pokračující výroby potravin za rozumné ceny, domnívají se poslanci. Lepší rozvojové politiky EP žádá okamžité a výrazné navýšení investicí do zemědělství, akvakultury, rozvoje venkova a agroobchodu v rozvojových zemích, které budou určeny zejména pro chudé zemědělce a malé zemědělské usedlosti. Poslanci v této souvislosti připomínají, že 75 % chudých obyvatel celého světa žije ve venkovských oblastech, avšak pouze 4 % veřejné rozvojové pomoci je určeno na zemědělství. Podle přijatého usnesení je také třeba zajistit pro drobné zemědělce v chudých zemích, z nichž většina jsou ženy, přístup k půdě, finančním službám a úvěrům, semenům vysoce výnosných odrůd, zavlažovacím systémům a hnojivům. Poslanci proto vyzývají EIB, aby prověřila možnosti okamžitého zřízení garančního fondu, který by na vnitrostátní úrovni zaštiťoval mikroúvěry a půjčky, jakož i programy zajišťování rizik. Členské státy EU a mezinárodní společenství by současně měly urychleně reagovat na mimořádnou výzvu o pomoc ze strany Světového potravinového programu a pomoci při řešení nových výzev v oblasti boje proti hladu. Spravedlivý světový obchod Parlament se domnívá, že otevírání zemědělských trhů musí probíhat postupně a v souladu se stupněm rozvoje jednotlivých rozvojových zemí. Citlivé produkty, které jsou nezbytné pro uspokojení základních potřeb obyvatel rozvojových zemí nebo které mají zvláštní význam, pokud jde o zabezpečení dodávek potravin a rozvoj venkova v rozvojových zemích, by současně měly být vyloučeny z celkové liberalizace. Poslanci dále zdůrazňují, že v probíhajících jednáních o dohodách o hospodářském partnerství musí být prioritou Komise řešení rozvojových potřeb zemí AKT. Tyto dohody musí podle jejich názoru provázet příslib nových finančních prostředků určených na pomoc v oblasti obchodu (2 miliardy EUR ročně do roku 2010) a podpora regionální integrace. Také výsledky kola jednání z Dohá by měly být pozitivní motivací pro rozvojové země, aby investovaly do své zemědělské a potravinové výroby. Parlament v neposlední řadě opakovaně žádá Komisi a Radu, aby podporovaly systém spravedlivého obchodu a další etické systémy, které napomáhají drobným a znevýhodněným výrobcům v rozvojových zemích, snižují volatilitu a zaručují spravedlivější ceny a příjmy. EP

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,340
USD 23,310 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články