Ceny ropy hýbaly cenami zahraničního obchodu

21. 3. 2007 – 20:56 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ceny ropy hýbaly cenami zahraničního obchodu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Dovozní ceny se v meziměsíčním srovnání snížily o 0,3 % a klesaly tak již šestý měsíc. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl, v souladu s vývojem světových cen ropy v lednu, pokles cen nerostných paliv o 2,4 % (hlavně ropy a ropných výrobků). Klesly i ceny polotovarů o 0,6 % (především neželezných kovů) a strojů a dopravních prostředků o 0,3 % (zejména silničních vozidel).

Ceny ostatních skupin rostly, případně neklesaly, z významnějších sledovaných skupin se pak nejvýrazněji zvýšily ceny ostatních surovin o 2,1 % (hlavně rud kovů a šrotu). Vývozní ceny se po předchozích poklesech zvýšily v lednu o 0,7 %. Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst polotovarů o 1,1 % (především kovových výrobků). Nejvíce se zvýšily, stejně jako u dovozních cen, ceny ostatních surovin – o 3,5 %. Rostly i ceny všech ostatních významnějších sledovaných skupin. Ceny strojů a dopravních prostředků se zvýšily o 0,1 % (zejména ostatních dopravních a přepravních prostředků). Směnné relace dosáhly hodnoty 101,0 % a jsou tedy pozitivní již od července roku 2006. Hodnota směnných relací byla pozitivní ve všech významnějších sledovaných skupinách, nejvyšší pak již třetí měsíc u nerostných paliv – 103,2 %. Směnné relace v nejvýznamnější skupině stroje a dopravní prostředky dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziroční srovnání: Dovozní ceny klesly o 1,9 % (v prosinci o 1,8 %) a snižovaly se tak již čtvrtý měsíc. Jejich pokles byl nejvíce ovlivněn snížením cen strojů a dopravních prostředků o 3,7 % (hlavně kancelářských strojů a zařízení k automatizovanému zpracování dat). Nejvýrazněji se však snížily ceny nerostných paliv – o 10,0 % (především plynu, ropy a ropných výrobků). Z významnějších skupin se naopak nejvíce zvýšily ceny polotovarů o 5,1 % (zejména neželezných kovů). Největší vliv na růst cen vývozu o 1,0 % (v prosinci o 0,1 %) mělo zvýšení cen polotovarů o 3,7 % (hlavně neželezných kovů). Nejvýrazněji se však zvýšily ceny ostatních surovin – o 18,8 % (především rud kovů). Z významnějších skupin se naopak nejvíce snížily ceny hotových výrobků o 1,4 % (zejména nábytku). Ceny strojů a dopravních prostředků se snížily o 1,0 % (hlavně zařízení k telekomunikaci, záznamu a reprodukci zvuku). Index světových cen ČSÚ 1) Únor 2007 Meziměsíčně: Světové ceny průmyslových surovin a potravin, zahrnuté do indexu, se v únoru v úhrnu zvýšily o 3,2 %. Hlavním důvodem byl růst cen ropy Brent o 7,9 % (nejvýraznější od dubna 2006). Zvýšily se i ceny dalších agregovaných skupin, klesly pouze ceny textilních surovin a dřeva. Meziročně: Světové ceny se v únoru v úhrnu zvýšily o 4,3 % a po lednovém mimořádném poklesu tak opět obnovily svůj růst. Hlavním důvodem byl růst cen zemního plynu o 7,6 %. Nejvýrazněji se již tradičně zvýšily ceny kovů – o 36,1 % (v lednu však o 41,2 %). Klesly pouze ceny dřeva. 1) Světové ceny sledují aktuální ceny v originálních měnách na komoditních burzách a v předstihu vypovídají o charakteru budoucího vývoje českých dovozních a vývozních cen průmyslových surovin a potravin. - CSU -

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,680 23,780
USD 21,980 22,100
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články