Ceny v dubnu vzrostly o 2,5 pct

11. 5. 2007 – 6:35 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ceny v dubnu vzrostly o 2,5 pct
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Hladina spotřebitelských cen vzrostla v dubnu proti březnu o 0,7 %. Na tomto růstu se nejvíce podílelo zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a dále pak zvýšení cen v oddílech alkoholické nápoje a tabák, odívání a obuv, bydlení, zdraví, doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil v dubnu na 2,5 % (z 1,9 % v březnu 2007).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,9 % a ceny služeb o 3,6 %. Meziměsíční růst cenové hladiny o 0,7 %, což je s výjimkou ledna 2007 a ledna 2006 nejvíce od října 2005. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen potravin v důsledku vyšších cen zeleniny o 12,9 % a ovoce o 1,1 %. Zvýšily se i ceny některých pekárenských a mléčných výrobků. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot o 4,3 %. Vlivem zvýšení spotřební daně pokračoval již čtvrtý měsíc růst cen tabákových výrobků, který byl v dubnu 2,1 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 1,4 %, tepla o 0,6 % a čisté nájemné v bytech s regulovaným nájemným o 0,9 %. Růst cen v oddíle odívání a obuv ovlivnily zejména vyšší ceny nového letního zboží. V oddíle zdraví vzrostly doplatky za léky předepsané lékařem o 12,3 %. Opačný vliv na vývoj spotřebitelských cen měl podobně jako v předchozích letech pokles mezisezónních cen dovolených s komplexními službami o 1,0 %. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,1 % a ceny služeb o 0,2 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu 2007 o 2,5 %, tj. o 0,6 procentního bodu více než v březnu 2007. Jedná se o nejvyšší meziroční cenový růst za posledních sedm měsíců.Tento skok ovlivnilo zejména zrychlení cenového růstu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde sezónní ceny zeleniny vč. brambor byly vyšší o 24,8 % a ceny pekárenských výrobků a obilovin o 11,9 %. Zrychlil i růst cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák v důsledku zvýšení cen tabákových výrobků o 11,7 % (z 9,6 % v březnu). Zrychlení meziročního růstu nastalo i v oddíle zdraví vlivem zvýšení doplatků na léky o 19,1 %. Ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se staly skupinou nejvíce ovlivňující meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu, zatímco dlouhodobě nejvíce na inflaci působící oddíl bydlení, voda, energie, paliva se posunul na druhé místo. V bydlení vzrostly ceny elektřiny o 7,9 % a tuhých paliv o 16,9 %. Vodné se zvýšilo o 6,7 %, stočné o 5,5 %. Čisté nájemné vzrostlo v bytech s regulovaným nájemným o 9,3 % a v bytech s tržním nájemným o 1,1 %. Naopak na snižování cenové hladiny působil pokles cen v oddíle doprava v důsledku zejména nižších cen pohonných hmot o 3,5 %. Snížily se i ceny osobních automobilů o 2,2 %. Mírně nižší než loni byly i ceny odívání a obuvi. V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 8,2 %. Levnější než loni bylo maso, oleje a tuky, káva, čaj, kakao. Snížily se i ceny elektronických audiovizuálních přístrojů, fotografických a kinematografických zařízení a osobních počítačů v oddíle rekreace a kultura. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu stejně jako v březnu 2,2 %. Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v březnu 2,3 %, tj. o 0,1 procentního bodu více než v únoru. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 9,0 %) a Lotyšsku (o 8,5 %) a nejméně na Maltě (o 0,5 %) a ve Francii (o 1,2 %). Na Slovensku zrychlil růst spotřebitelských cen v březnu na 2,1 % (ze 2,0 % v únoru). V Německu vzrostla cenová hladina o 2,0 % (v únoru o 1,9 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v ČR meziměsíčně HICP v dubnu o 0,7 %, meziročně zrychlil na 2,7 % (ze 2,1 % v březnu). Bleskový odhad meziročního růstu HICP pro eurozónu za duben 2007 je 1,8 %, jak uvedl Eurostat. [Zdroj: ČSÚ]

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,800
USD 22,950 23,130
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články