Česká bankovní asociace: Jednodušší financování i pojištění exportu nyní ještě blíže

28. 3. 2012 – 18:30 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká bankovní asociace: Jednodušší financování i pojištění exportu nyní ještě blíže
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Česká bankovní asociace, Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu včera na společném semináři jednali o konečném zprovoznění systému dorovnávání úrokových rozdílů (IMU) v ČR a jeho konkrétních parametrech. Přiblížili tak český export k odstranění jedné z překážek jeho konkurenceschopnosti v podobě možnosti financování exportu s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu čerpání a splatnosti vývozního úvěru.

Představitelé státu, exportéři a banky se na semináři také shodli na nutnosti urychleně dořešit problematiku zdanění přijatého pojistného plnění z pojištěných exportních úvěrů, jež ohrožuje profinancování některých obchodů. Dořešení dané záležitosti by jinak bylo odloženo až k 1. 1. 2015 spolu s odloženou účinností balíku pozměňovacích zákonů v souvislosti se zřízením jednotného inkasního místa.

 

Systém IMU

Při dlouhých splatnostech úvěrů náklady bank na refinancování výrazně kolísají. Toto úrokové riziko a jeho ošetření pro fixaci úrokové sazby pro klienta dodnes znamenalo zvýšenou cenu úvěru. Stát pomocí systému IMU sejme z bank úrokové riziko a tím umožní exportérovi nabídnout své zboží nebo služby stejně výhodně jako zahraniční konkurence. Řada evropských zemí již obdobným systémem své exportéry podporuje.

 

Systém IMU znamená pravidelné vzájemné dorovnávání úrokových rozdílů mezi Ministerstvem financí (rozdíl mezi pevnou sazbou ve smlouvě a náklady banky na refinancování) a financující bankou. Systém by měl být v dlouhodobém horizontu rozpočtově neutrální. Na zařazení do systému není a nebude právní nárok. Bude na rozhodnutí Ministerstva financí, zda na konkrétní obchodní případ jsou v systému zdroje, či nikoliv.

 

V rámci administrace systému je významná úloha přisouzena státním institucím na podporu exportu: Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní (ČEB). „Vítáme zapojení těchto institucí do procesu, které je logické vzhledem k jejich zaměření, roli ve státní podpoře exportu a know-how,“ uvedla Jana Ševčíková, členka Pracovní skupiny pro exportní financování ČBA.

 

I zákonodárci přisuzují státní podpoře exportu důležitou roli: „Vzhledem k významu exportu pro tuzemskou ekonomiku je nutné mít účinnou státní politiku podpory exportu. Bez příslušné státní podpory by nebylo možné některé vývozy vůbec realizovat. Proto ráda podpořím další z účinných nástrojů takovéto podpory v podobě systému dorovnávání úrokových rozdílů,“ uvedla Helena Langšádlová, místopředsedkyně rozpočtového výboru a předsedkyně podvýboru pro bankovnictví a pojišťovnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pod jejíž záštitou se seminář konal.

 

O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 38 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankoví federace a Euriboru.

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články