Česká lékařská komora (ČLK)

3. 3. 2010 – 8:19 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká lékařská komora (ČLK)
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Česká lékařská komora (ČLK) je zřízena Zákonem č. 220/1991 Sb. Na tomto zákoně se usnesla Česká národní rada.

 

Česká lékařská komora zejména :

 

* dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem, stanoveným řády komor,
* zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů,
* posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů
* chrání profesní čest svých členů,

Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK.

 

Česká lékařská komora garantuje odbornost

 

ČLK nejen garantuje odbornost svých členů, hájí je a poskytuje jim servis, ale zákon jí ukládá i povinnost plnění disciplinární pravomoci vůči svým členům.

Funkce v orgánech ČLK a okresních sdruženích jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů.

Volení funkcionáři musí vykonávat lékařskou praxi.

 

Česká lékařská komora: Organizační struktura


Základním článkem komor jsou okresní sdružení lékařů. Tato sdružení se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.

Okresní sdružení má tyto orgány :

* okresní shromáždění ( které je nejvyšším orgánem okresního sdružení ),
* představenstvo okresního sdružení,
* čestnou radu okresního sdružení,
* revizní komisi okresního sdružení.

Komora má tyto orgány

* sjezd delegátů ( nejvyšší orgán ),
* představenstvo komory ( řídící a výkonný orgán komory ),
* čestnou radu komory ( vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům komory ),
* revizní komisi komory ( kontroluje činnost komory a má pravomoc pozastavit výkon rozhodnutí prezidenta, viceprezidenta, okresního shromáždění i představenstva, jsou ji v rozporu s právními předpisy, organizačním řádem a ostatními předpisy komory ).

Komoru navenek zastupuje prezident. Současným prezidentem ČLK je MUDr. Milan Kubek.

Prezidenta komory v případě jeho nepřítomnosti a v rozsahu pověření zastupuje viceprezident.

 

Česká lékařská komora, kontakt

 

 

Česká lékařská komora má dvě kanceláře:
 
Kancelář ČLK Praha a Kancelář ČLK Olomouc (sídlem ČLK je podle zákona 220/1991 Olomouc).
Kancelář Praha
 • Adresa :Česká lékařská komora, Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5
 • Telefon : +420 257 211 329
 • Telefon : +420 257 217 226
 • Fax : 257 220 618
 • Fax : 257 216 810
 • Email : recepce@clkcr.cz
 • Mapa : Najdete nás zde
 • IČ: 43965024
 • DIČ: CZ43965024
Ředitelka kanceláře
 • Telefon : +420 257 220 617
 • Fax : +420 257 220 618
 • Email : kancelar@clkcr.cz
 • Mobil : +420 603 417 168
Sekretariát prezidenta
 • Telefon :+420 257 220 617
 • Fax : +420 257 220 618
 • Email : sekretariat@clkcr.cz
 • Mobil : +420 605 235 755
Recepce
 • Telefon : +420 257 211 329, +420 257 216 810
 • Fax : +420 257 220 618
 • Email : recepce@clkcr.cz
 • Mobil : +420 603 116 383
Registr členů
 • Telefon : +420 257 211 329
 • Fax : +420 257 220 618
 • Email : registr@clkcr.cz
 • Mobil : +420 606 116 383
Právní oddělení
 • Telefon : +420 257 215 285 Upozornění: číslo používejte pro běžné konzultace s právním oddělením.
 • Fax : +420 257 219 280
 • Email : pravnisekret@clkcr.cz
 • Mobil : +420 721 455 456 (rychlá právní pomoc) Důležité upozornění: číslo slouží výhradně členům ČLK a to pouze v opravdu závažných konkrétních případech, nesnesoucích odkladu!
Oddělení vzdělávání
Zahraniční oddělení
 • Telefon : +420 257 215 285
 • Fax : +420 257 220 618
 • Email : foreign3@clkcr.cz
 • Mobil : +420 777 941 701
Vědecká rada
 • Telefon : +420 257 215 285
 • Fax : +420 257 220 618
 • Email : vr@clkcr.cz
 • Mobil : +420 777 577 241
Etická komise
 • Telefon : +420 257 215 285
 • Fax : +420 257 220 618
 • Email : vr@clkcr.cz
 • Mobil : +420 777 577 241
Redakční rada
 • Telefon : +420 257 220 617
 • Fax : +420 257 220 618
 • Email : sekretariat@clkcr.cz
 • Mobil : +420 605 235 755
Kancelář Olomouc :
 • Adresa : Česká lékařské komora, Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc
Ekonomické oddělení
Personální a mzdové oddělení
Evidence a zpracování licencí
Evidence a registr nových členů
Agenda profesní bezúhonnosti

Kurzy

Kurzovní lístek: 8.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,270 24,390
USD 22,470 22,650
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články