Česká pokladna je téměř 13 miliard v plusu, prozatím

4. 12. 2007 – 15:10 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká pokladna je téměř 13 miliard v plusu, prozatím
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2007 celkové příjmy státního rozpočtu výše 908,2 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 895,5 mld. Kč a vykázané saldo činilo 12,8 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 43,7 mld. Kč.

Český rozpočet je stále v plusu Zářijový přebytek účtu sociálního pojištění je 12,5 miliardy korun Meziroční růst u státních příjmů dosáhl 10,6 %, a je tak o 6,1 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (4,5 % – měřeno ke skutečnosti roku 2006) a o 3,9 procentního bodu vyšší než ve stejném období minulého roku. U výdajů dosáhl meziroční růst 5,1 %, což je o 1,6 procentního bodu více než bylo předpokládáno v rozpočtu (3,5 %) a o 5,6 procentního bodu méně než v loňském roce. K 30. listopadu letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 908,2 mld. Kč, t.j. 94,2 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 467,1 mld. Kč (90,4 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 330,8 mld. Kč (93,2 %) a ostatní příjmy 110,4 mld. Kč (119,2 %). Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso DPH, které za jedenáct měsíců letošního roku dosáhlo 151,7 mld. Kč, t.j. 92,7 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 10,5 mld. Kč, t.j. o 7,5 % (v loňském roce činilo plnění 90,1 % při meziročním růstu o 8,1 mld. Kč, tj. o 6,1 %). Jeho meziroční růst je o 0,8 procentního bodu vyšší než rozpočtovaná dynamika (6,7 %). Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu za jedenáct měsíců roku 2007 vykázalo přebytek ve výši 12,8 mld. Kč. Tento výsledek je o 43,7 mld. Kč lepší než ke konci listopadu loňského roku. Proti schodku odpovídajícímu jedenácti měsícům rozpočtu po změnách (91,8 mld. Kč) je výsledek lepší o 104,6 mld. Kč. Tomu odpovídá čerpání výdajů, které bylo proti jejich poměrné rozpočtované výši (968,2 mld. Kč) o 72,8 mld. Kč nižší, při současně vyšším plnění příjmů než by odpovídalo alikvotě rozpočtu (884,1 mld. Kč), a to o 24,2 mld. Kč. V prosinci lze však očekávat zhoršení schodku vlivem již tradičního zvýšeného čerpání výdajů (především kapitálových výdajů a převodů do rezervních fondů, jakož i vyšších výdajů na důchody).

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,390 24,510
USD 22,890 23,070
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články