Česká pošta doručila téměř 11 pct zásilek opožděně

25. 4. 2008 – 11:57 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká pošta doručila téměř 11 pct zásilek opožděně
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Český telekomunikační úřad dohlíží na to, zda jsou základní služby skutečně zajišťovány tak, jak vyplývá z udělené poštovní licence. Prověřovat plnění velké většiny povinností je navíc možné jen ve spolupráci se zákazníky, kteří k tomu dají sami podnět. Za rok 2007 bylo z popudu zákazníků prověřeno zhruba 1 000 služeb.

Zákazníci se na Úřad obracejí jen zřídka. Velká část zákazníků, kteří byli postiženi nějakou závadou, se na Úřad neobrátí, nevědí, že Česká pošta měla postupovat jinak, pro ně výhodněji, apod. Velká většina nesrovnalostí, které se v činnosti České pošty vyskytly, se navíc řeší přímo mezi zákazníkem a Českou poštou (zpravidla ústně, takže o takovém případu nezůstane dokonce ani písemný záznam). Větší rozsah kontroly je možný jen u některých právních povinností; za rok 2007 bylo provedeno 24 kontrolních akcí tohoto druhu. Přehled zjištěných nedostatků ukazuje, že se v činnosti České pošty vyskytlo značné množství případů, v nichž porušila některou svou právní povinnost (zjištěno bylo porušení 64 různých právních povinností). V r. 2007 došlo k významnému nárůstu oprávněných stížností zákazníků – oproti 183 podnětům v r. 2006 jich v r. 2007 bylo 273. Nejzávažnějšími zjištěnými nedostatky je výrazné zhoršení přepravních dob a velmi rozšířené ukládání poštovních zásilek bez toho, že by byl vykonán pokus o dodání do adresátova domu. Příznačné je v té souvislosti již dříve zmíněné zpoždění téměř 10 mil. obyčejných zásilek, k němuž došlo v důsledku otevření nového přepravního centra v Brně. Podle výzkumu, který si nechal Český telekomunikační úřad v loňském roce zpracovat, celková spokojenost se službami České pošty dosahuje u občanů 72 %, v západní Evropě dosahuje spokojenost s poštovními službami zpravidla dost přes 90 %. Česká veřejnost má vůči České poště poměrně nízké očekávání – nespokojených je sice 28 %, přitom ale celých 34 % zákazníků se setkalo s tím, že byli doma, poštovní zásilku si však museli vyzvednout u pošty. Zákazníci totiž často ani nevědí, že na dodání až domů mají právo. Významný rozdíl panuje v hodnocení služeb České pošty ve městech (menší spokojenost) a na venkově (větší spokojenost).

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články