Česká republika do května hospodařila se schodkem 26 miliard Kč

2. 6. 2007 – 8:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká republika do května hospodařila se schodkem 26 miliard Kč
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2007 stanovil příjmy ve výši 949,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí byly rozpočtovými opatřeními provedeny drobné úpravy, které znamenaly přesuny prostředků mezi kapitolami a rozpočtovanými položkami, ale neměly vliv na saldo státního rozpočtu.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci května 2007 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 378,1 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 404,1 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 26,0 mld. Kč. Největší měrou na příjmu do státního rozpočtu přispěly příjmy z daní a poplatků. Ty dosáhly výše 182,5 mld. Kč, tj. 35,3 % rozpočtu, tj. o 3,6 procentního bodu méně než ve stejném období loňského roku (38,9 %). Meziročně tyto příjmy klesly o 1,5 mld. Kč, tj. o 0,8 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006). Tento pokles ovlivnily především příjmy ze spotřebních daní. Příjmy státu ke konci května stouply proti pěti měsícům loňského roku o 4,7 miliardy korun na 378,1 miliardy korun. Z toho celkové příjmy z daní a poplatků se snížily meziročně o 1,5 miliardy korun na 182,5 miliardy. Výrazně o 5,7 miliardy korun naopak stouplo inkaso daně z přidané hodnoty, z níž stát získal 68,4 miliardy korun. Více proti plánům stát vybral na daních z příjmu fyzických osob. Ke konci května takto vybral 35,2 miliardy korun, což je meziročně o 7,8 procenta více. „Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 procenta proti skutečnosti roku 2006,“ uvedl úřad. Stoupl i výběr daní od podniků na 24,6 miliardy korun, tedy o 6,5 procenta. MF ovšem počítá s růstem o 12,6 procenta. Podle odhadů ministerstva tak stát vybere letos na této daní o 10 miliard korun méně, než počítá schválený rozpočet. Z pojistného na sociální zabezpečení stát obdržel 146,3 miliardy korun, z toho na důchody lidé odvedli 120,5 miliardy korun. Stát na penze poskytl necelých 119,3 miliardy korun, a důchodový účet se tak dostal do mírného přebytku. Za celý rok stát počítá s přebytkem sedm miliard korun. Celkové výdaje státu stouply meziročně o 18,5 miliardy na 404,1 miliardy korun. Do sociální oblasti mířilo 160,3 miliardy korun. Celkem 56,6 miliardy korun poslal stát územním samosprávám, zejména jako zálohy na školství a sociální služby. Vyšší čerpání podle MF ovlivnily především převody peněz na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 37,3 miliardy korun. Dalších 10,4 miliardy korun představují transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým. Fondům sociálního a zdravotního pojištění z rozpočtu putovalo 19,9 miliardy korun. Na úrocích ze svého dluhu ČR zaplatila za letošních pět měsíců 12,9 miliardy korun, stejně jako loni. Do rozpočtu Evropské unie letos Česko zatím odvedlo 12 miliard Kč. Naopak z fondů EU přiteklo necelých 17 miliard korun.

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,360 24,480
USD 22,890 23,070
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články